Generalforsamling den 27. april 2023

Indkaldelse til generalforsamling i Kunstforeningen Det Ny Kastet den 27. april 2023 kl. 19.00 i Det Gamle Rådhus.

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent og referent. 
  1. Bestyrelsens beretning. 
  1. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2022. 
  1. Fastsættelse af kontingent for 2024. 
  1. Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter. 
  1. Valg af revisorer. 
  1. Indkomne forslag. 
  1. Eventuelt. 

Vedr. punkt 5 er følgende på valg: Hanne Korsgaard, Christina Linnet og Peder Schjødt-Pedersen. I årets løb er Flemming Krog Rasmussen og Henning Vognstrup udtrådt af bestyrelsen og de to suppleanter, Hanne Korsgaard og Christina Linnet er indtrådt i bestyrelsen. 

Derfor er der ingen suppleanter på valg. 

Bestyrelsen foreslår Preben Rasmussen og Mette Nysted som nye suppleanter. 

Vedr. punkt 6 er Otto Heeager og Poul Erik Skov Sørensen på valg. 

Bestyrelsesmedlemmer og revisorer er villige til genvalg. 

På generalforsamlingen vil der blandt de fremmødte medlemmer være en lille lodtrækning om gavekort og et par spændende gaver. 

Generalforsamlingerne er indvarslet i overensstemmelse med vedtægternes § 5. 

Med venlig hilsen 

Ingrid Drengsgaard, formand