Thomas Wolsing

Udstillingsperiode fra den 3. marts – 22. april 2023

Fernisering fredag den 3. marts 2023 kl. 16-18

Thomas Wolsing (f. 1964):

Cand.phil. Kunstformidling 1997-99. Det Kongelige Danske Kunstakademi, København, afd. For Teori og Formidling 1987-93, Det Jyske Kunstakademi, Aarhus 1984-87, studier i matematik og fysik, Aarhus Universitet.

Thomas Wolsing bor og arbejder i Thy og arbejder som kunstner, kurator og formidler. Han har modtaget flere arbejdslegater fra Statens Kunstfond. 

Colors of Decay (Forfaldets Farver)

Colors of Decay er en ny serie af digitale prints kunstneren Thomas Wolsing viser i Kunstforeningen Det Ny Kastet. 

Thomas Wolsing (f. 1964) har i mange år arbejdet med motiver af faldefærdige huse fra de landsbyer i Nordvestjylland – specielt Thy – hvor han er bosiddende. Specielt korsstingsbroderi har hans interesse og han har i årenes løb omsat mange motiver hertil. Det traditionelle korsstingsbroderi skildrer normalt idyllisk landboliv og bekræfter os i at der ”er så dejligt ude på landet”. Men i Wolsings billedverden viser motiver af trøstesløse og forfaldne interiører og huse som ingen vil bo i mere, det stik modsatte og stiller spørgsmål ved vores forestillinger om H. C. Andersen’sk landsbyidyl i en moderne verden, hvor landsbydød og affolkning bliver debatteret. Begrebet ”Udkantsdanmark”, kitsch og kunst, grimt og smukt bliver således tvistet i de smukke broderier af trøstesløse motiver. 

I 2016 -2018 arrangerede Museum Thy vandreudstillingen ’Fra Kant til Kant’ hvor Wolsing arbejdede med temaet og udstillede stedsspecifikke værker på flere kulturhistoriske museer i Danmark, heriblandt Museum Thy i Thisted. På udstillingen på det Nye Kastet vises et mindre udvalg af værkerne. 

I forlængelse heraf, er den nye serie Colors of Decay – print fra samme motivverden, men her i de nye værker er de digitale fotos af motiverne gået i forfald – beskadiget: Selvom digitale billeder kan gemmes og bringes frem igen og igen, er det ikke uden risiko for beskadigelse og tab. Resultatet er her på udstillingen fejlfarvede- men farverige og pixelerede billeder 

De digitale prints vil på sigt danne mønsterforlæg for korstingsbroderede værker. Pixel og sting er nemlig samme måde at repræsentere billedmotiver. Korssting og pixel danner således bro mellem et retromedie og den digitale verden. 

På udstillingen vises også fotos samt andre tidligere objektværker – retrospetivt. 


På det seneste har Thomas Wolsing arbejdet med fotodokumentation, motiver i bevægelse. Et tidsligt aspekt i stærk kontrast til det stille forfald sniger sig ind. Serien PASSING BY med motiver af køretøjer i bevægelse igennem de små landsbyer vil Thomas Wolsing udvikle og vise på udstillingen på Det Ny Kastet.

Digteren J. P. Jacobsen har Thomas Wolsing altid været meget optaget af, og håber på at indrette et af Det Gamle Rådhus’ fine rum til et “Jacobsens Rum”. Hvad det skal indeholde, vil først afsløre på udstillingen.

Huse. Skulpturgruppe (detalje). 2017. Korsstings-broderede skulpturer.

Udkantens potentiale

Thomas Wolsing arbejder bevidst med korsstingsbroderi, fordi det repræsenterer en gammel og meget brugt gengivelsesstrategi, hvor de broderede motiver hang i mange landbohjem i tidligere tider. De forestillede idylliske skildringer af landboliv og bekræftede en forestilling om, at “der var så dejligt ude på landet”.

I Thomas Wolsings billedverden vises motiver af faldefærdige huse og interiører det modsatte og stiller spørgsmål ved vores forestillinger om idyl og trøstesløshed, kitsch og kunst, grimt og smukt. Begrebet “Udkantsdanmark” bliver også berørt og portrætteret, om man vil det eller ej.

Mediet bruges konceptuelt og Thomas Wolsing er egentlig ikke interesseret i de taktile aspekter i mediet. Derfor broderer han heller ikke selv billederne. Han ønsker ikke at have et romantisk og passioneret forhold til mediet, selvom han har stor respekt for dem, som sidder og syr! Thomas Wolsing syr ikke selv billederne og det stiller også spørgsmål ved kunstbegrebet: Skal kunstneren selv producere værket? Her kan alle lave værket, hvis de har mønsteret og farverne.

Derudover giver de blottede områder, hvor det rå stof viser sig, sammen med de lange tråde og ufærdige sting de forfinede motiver et råt og lidt skødesløst og “ufærdigt look”, som tvister udtrykket i værkerne. For ham er broderiet et superspændende “retromedie”, der tvister gammelt med nyt. Derfor kunne Thomas Wolsings billeder slet ikke udføres i andre medier end korsstingsbroderi med samme humoristiske og ironiske effekt!