Om kunstforeningen

Kunstforeningen Det Ny Kastet arrangerer årligt ca. 8 udstillinger af nyere kunst i mange forskellige genrer.
Hensigten er at vise den mangfoldighed, der findes i moderne kunst.
Derudover arrangerer foreningen lejlighedsvis foredrag og ekskursioner med kunstnerisk indhold.
Foreningens faste samling af indkøbt kunst fra egne udstillinger udlånes til kommunens institutioner, foreninger og virksomheder, og medvirker således til, at god kunst kan blive en naturlig del af hverdagen, Kunstforeningen Det Ny Kastet er med disse aktiviteter en vigtig del af Thisteds kulturliv.

Medlemmer af Kunstforeningen Det Ny Kastet bliver inviteret til fernisering af udstillingerne og har fri adgang til alle udstillinger. Generalforsamling afholdes en gang årligt, hvor der bl.a. er valg af bestyrelsesmedlemmer, og hvor foreningens profil for det kommende år diskuteres.

Der er ca. 300 medlemmer af kunstforeningen.

Kunstforeningen blev stiftet den 22. november 1994. De første udstillinger blev afholdt i den gamle skjortefabrik på Kastet, deraf navnet.

I 1998 fik man en aftale med Thisted Kommune om at benytte Bindesbølls Rådhus på Store Torv til fremtidige udstillinger.
Kunstforeningen skiftede derefter navn til Kunstforeningen Det Ny Kastet.

Udstillingspolitik for Kunstforeningen Det Ny Kastet

Kunstforeningen Det Ny Kastet arrangerer 5-8 udstillinger om året i egne lokaler, og den siddende bestyrelse lægger linjen for årets udstillinger.
Udstillingerne består af nutidig dansk og udenlandsk billedkunst, skulptur, foto og kunsthåndværk m.v., af høj kvalitet. Den enkelte udstilling løber i 3-5 uger.
Alsidigheden sikres ved at udstillingerne varieres omkring nedenstående punkter:

  • Det lokale islæt tilgodeses særskilt eller integreret
  • Udstillinger der viser ung dansk/nordisk kunst.
  • Tema-udstillinger, hvor forskellige kunstnere giver bud på ét af bestyrelsen valgt tema.
  • Udstillinger med etablerede kunstnergrupper eller grupper af kunstnere bragt sammen til lejligheden
  • Udstillinger som ikke nødvendigvis er salgsudstillinger
  • Spontane udstillinger, som skønnes interessante og som er praktisk mulige at gennemføre.