Generalforsamling 2021

Kære medlemmer af Kunstforeningen Det Ny Kastet
Hermed indkaldes til generalforsamling torsdag den 9. september kl. 17.00

Efter generalforsamlignen er foreningen vært ved en sandwich og lidt godt at drikke.
Vi skal bede om tilmelding til spisningen ved svar på denne mail – post@detnykastet.dk – senest mandag den 6. september.

Alle, der har indbetalt kontingent, så det er registreret senest på dagen for generalforsamlingen, har stemmeret.

Samtidigt inviteres der kl. 16.00 (før generalforsamlingen) til rundvisning og præsentation af udstillingerne v/ kunstner og kunstanmelder Trine Rytter Andersen, som på rundturen i huset vil fortælle om centrale temaer i den danske samtidskunst.

Med venlig hilsen – og på forhåbentligt gensyn den 9. september

Referat og formandens beretning