Generalforsamling 13. april 2011

på Det Gamle Rådhus

Anne Lie Stokbro, leder af VRÅ-udstillingen, holdt et indledende foredrag om færøsk kunst

Formandens beretning april 2011
Så er vi kommet godt ind i det nye hus. Sidste år på denne tid, var vi spændt på at se hvordan tingene faldt på plads når vi vendte tilbage til det gamle rådhus, og vi er ikke blevet skuffede.

 Vi må sige at vi befinder os godt her i det nyrenoverede hus. Det er blevet til nogle dejlige lokaler og mulighederne på anden sal, har givet os endnu flere muligheder.

 Vi har bl.a. haft både en hoved udstilling hernede og samtidigt en anden mindre udstilling på anden sal. Vi har også gjort brug af lokalerne i forbindelse med f.eks. John Lennon i Thy arrangementet, som Turist Bureauet stod for, her bød vi ind med en fotoserie omkring John Lennon og Yoko Ono.

 I forbindelse med Fotofestivalen, som bliver afholdt hvert år i Føstrup, har vi valgt at bakke op omkring dette arrangement, ved i samarbejde med Carsten Pedersen, at lave en udstilling med en kendt fotograf i lokalerne på anden sal. Dette samarbejde vil vi også deltage med i år og får i den forbindelse en udstilling med den kendte fotograf Uri Golman til huset, en præmieret naturfotograf.

 Thisted Turistbureau er flyttet ind og vi har fået et fint samarbejde med Ole Riis og hans personale. Det har bl.a. udmøntet sig i at de har kunnet tage imod entre i løbet af sidste sommer, hvor vi havde Årets pressefoto. Derudover har vi sammen haft folk tilknyttet fra Jobcenteret. Dette har nogle gange fungeret så vi kunne holde ekstra åbent, men omvendt har det ikke været stabilt nok til at vi ville gøre en masse ud af det.

 Samarbejde med andre omkring udstillinger og andre tiltag til glæde for os, huset og til glæde for medlemmerne og andre kunstinteresserede, er en af ting der har ligget mig på sinde. Jeg er i den position som formand at have en bestyrelse med suppleanter som ved hvad de skal gøre og selv tager ansvar. Det er en fornøjelse at se hvordan de hver især bidrager til at tingene fungerer. Det være sig, som sekretær, kontaktperson til vores vagter, udlån af vores kunstsamling, styring af hjemmeside og pressen, holde styr på pengene, være kontaktperson til kunstnerne eller den politiske ledelse, eller den professionalisme som der bliver lagt i ophængningerne.

 Som altid gør vi en stor dyd ud af at tage godt imod vores gæster, det være sig kunstnere eller medlemmer, alle skal føle sig velkomne og godt behandlet her hos os i Thy.

 Udstillinger

 • Corneille,
 • Foto med John Lennon og Yoko Ono
 • Mette Rishøj
 • Årets pressefoto
 • Egen Samling
 • Statens Kunstfond
 • Port 2010
 • Multhy Mini
 • Huset i Asnæs
 • Thisted Biennalen
 • Bardur Jakupsson

 Er der noget vi gerne vil gøre bedre, ja.

Vi mangler at få vores skiltning på plads, udenfor huset, så folk der ikke er medlemmer også ved hvad der sker i huset, men det regner jeg med snart er på plads, kommunen har fået lavet stativet, så nu mangler de kun det sidste.

Vi kunne godt tænke os at få noget mere lys, på første sal.  Specielt i vinter halvåret kan det være mørkt i rummene.

 Som jeg sagde sidste år drejer det sig om at vise god kunst! At blive ved med at være nysgerrig og gerne vil se mere, opleve mere, og komme ud på kanten. Det er denne glæde og nysgerrighed som vi besidder, der er med til at vi bliver ved med at finde disse kunstnere. Der er også mange der gerne vil udstille her, og det er glædeligt selv om det ikke er alle der kommer til.

 Det kommende år, bliver på ny en række spændende udstillinger. Her vil jeg kort gøre reklame for nogle få stykker. Jeg glæder mig til at se: De kommende to udstillinger, den ene med en af vores rigtig gode lokale kunstnere, som måske har været lidt overset, nemlig Verner Hübert Thobiasen, som har inviteret et par andre gode lokale kunstnere med, nemlig Pia Skogberg og Bjørn Søndergaard. Efterfølgende viser vi Den fynske forårsudstilling, som er den ældste kunstnersammenslutning udenfor København. P.O.Hansen, Ejler Madsen og Keld Moseholm. I efteråret viser vi i samarbejde med kunstnere fra Bornholm, Baltic Woodfire, inviterer kunstnere fra hele verdenen til at komme til Bornholm og arbejde med ler, brandt i ovne på træ.

Vi kommer også til at vise en udstilling med vores lokale, Birte Ohsten og den fine danske skulptør Lisbeth Nielsen.

 Så vi glæder os og håber I vil synes om det.

 Målsætning
Vores målsætning er stadig den samme. Holde et højt varieret niveau på de udstillinger vi laver, og være en af Jyllands bedste kunstforeninger.

 Tak
Jeg vil benytte lejligheden til på foreningens vegne at takke jer alle, der i årets løb har vist interesse for foreningens arbejde ved at møde op til vores udstillinger og komme med jeres kommentarer. Tak til alle de kunstnere der har udstillet. Tak til alle vores vagter der har passet udstillingerne løbende, tak til vores store og små sponsorer, Thisted kommune, Thisted Bryghus, Vifo vinimport, Slagter Charles, Blomsterhjørnet.

 Og til sidst vil jeg slutte af med at takke bestyrelsen for deres store arbejde de har gjort i løbet af året, og en speciel tak til Ole Laursen som stopper i bestyrelsen, han har været en af hjørnestenene i bestyrelsen og været en stor hjælp med sin store viden om kunst. Skal vi ikke give ham en hånd.

 Thisted den 13. april 2011

Bernt Petersen

Formand for Kunstforeningen Det Ny Kastet