Generalforsamling april 2010

Ole Laursen fortalte om COBRA -bevægelsen og om Corneille og hans kunst på udstillingen

~~Vedr. referatet er vi i bestyrelsen blevet enige om, at vi ikke vil lægge det her på hjemmesiden. Hvis man som medlem ønsker et referat kan man henvende sig til Vigga Søndergaard, tlf.:  97 93 83 58, og få et tilsendt. Kun medlemmer bør  have adgang til referater fra medlemsmøder.~~

Formandens beretning april 2010

Frustrationerne fra sidste år over at komme ud med et underskud og samtidigt tilrettelægge udstillingerne uden at vide om vi havde et sted at udstille, er væk. Vi har dog gået længe og ikke kunnet få klar besked om vi kunne flytte tilbage til det gamle rådhus, og på hvilke vilkår. Formaliteterne er ikke på plads endnu, men det er min klare holdning, at der fra politisk side er en klar velvilje til at bakke op om Kunstforeningen Det Ny Kastet. Vores kulturchef taler vores sag, og jeg tror på, at vi nok skal noget godt ud af det.

At flytte tilbage til det gamle rådhus, har længe været ventet, og selv om Udstillingsbygningen på Kastet er fortræffelig på mange måder, er det ikke lykkedes os at finde en løsning, som indebar at vi kunne fortsætte med at lave udstillinger deroppe.

Derfor har det været imødeset med spænding at skulle flytte tilbage til det gamle rådhus. Lad mig slå fast med 7 tommersøm, at selv om der har været snakket en del om farverne på væggene, og der er mange der har ytret sig, er min holdning at byen og kunstforeningen har fået et meget smukt hus tilbage. Der er ikke sparet på detaljerne og hver en krog er blevet vendt. Thisted står med et meget smukt hus, midt på byens bedste plads, som vi ydmygt vil være med til at fylde med rigtig god kunst, til glæde for vores medlemmer, og de gæster der kommer her.

Udover kunstforeningen flytter også Turistforeningen ind i stueetagen. Vi er allerede i god dialog med turistbureauet og vi prøver at lave et forsøg, hvor de tager imod gæster til Det Ny Kastet, i løbet af ugen, på de udstillinger, der ikke kræver opsyn. Dette kan kun lade sig gøre ved udstillinger hvor vi ikke regner med at noget kan forsvinde, da de ikke kan sidde heroppe og holde øje med det hele. En anden mulighed er at man arbejder på at ansætte en person, som kunne være til gavn for både os og Turistforeningen. At tage en vagt vil dog stadig være en del af de ting som både vi i bestyrelsen og nogle at vores medlemmer vil skulle tage del i.

Vi har valgt at prøve at sætte prisen op for entreen, selv om det ikke har givet det store i kassen, mener jeg at 20 kr. for voksne og 10 kr. for studerende er for lidt. Det giver et forkert signal. Så vi har sat prisen op til 40.- kr. for voksne og 20 kr. for studerende. Medlemmer kommer dog stadig gratis ind.

Skiltning så folk kan se hvor vi er og hvilken udstilling der kan ses, arbejder vi på. Som det er nu, må vi ikke skilte på huset, hverken med banner eller med plakater, dette skal vi have løst, og kommunen er i gang med at finde nogle løsningsforslag. Har I nogle bud, hører vi gerne om dette.

Vi vil gerne have flere af vores medlemmer involveret på forskellige måder, så derfor hvis der er nogen af jer der gerne vil bidrage med noget hjælp, det kan være til ophængning af vores samling på skoler, eller være med til at styre vagtkorpset, eller er god til at søge fonde, så må i endelig sige til.

Men nu til det, det hele drejer sig om, kunst, at vise god kunst! At blive ved med at være nysgerrig og gerne vil se mere, opleve mere, og komme ud på kanten. Det er denne glæde og nysgerrighed som vi besidder, der er med til at vi finder disse kunstnere, og håber at de så kan levere varen. Vi er så heldigt stillet at vores nysgerrighed ikke er stillet tilfreds, og håber heller ikke jeres er det. Det er det der er med til, at vi bliver ved med at finde kunstnere, der kan deres håndværk og gerne vil noget med det.

Det vi kommer til at se frem til 2012 bliver en flot buket af udstillinger, en perlerække af udstillinger venter os, Det bliver en blanding at gamle traditioner, med MulThy-Mini og Biennalen som nogle af vores faste holdepunkter. Derudover kommer vi til at se nogle af de unge kunstnere der er på vej, vi kommer til at vise et par af vores rigtig gode lokale kunstnere, nemlig Birte Ohsten og Verner Hübert Thobiasen, der bliver 70 til næste år, og så arbejder vi på nogle rigtige gode navne. Vi kommer til at lave en udstilling til sommer i samarbejde med URT og Platform 4 i Ålborg, hvor de unge mennesker fra URT har været med til at definere hvordan rammerne skulle være for en udstilling. Det bliver med levende musik og en masse andet spændende. Vi er med i arrangementet Port 20:10 som er et ambitiøst kunstsamarbejde i Nordjylland, hvor vi skal være fyrtårnet på disse kanter.

Så vi glæder os og håber I vil synes om det.

Målsætning
Vores målsætning er stadig den samme. Holde et højt varieret niveau på de udstillinger vi laver, og være en af Jyllands bedste kunstforeninger.

Tak
Jeg vil benytte lejligheden til på foreningens vegne at takke jer alle, der i årets løb har vist interesse for foreningens arbejde ved at møde op til vores udstillinger og komme med jeres kommentarer. Tak til alle de kunstnere der har udstillet. Tak til alle vores vagter der har passet udstillingerne løbende, tak til vores store og små sponsorer, Thisted kommune, Thisted Bryghus, Vifo vinimport, Slagter Charles, Blomsterhjørnet, røgeriet i Hanstholm.

 Og til sidst vil jeg slutte af med at takke bestyrelsen for deres store arbejde de har gjort i løbet af året.

Thisted den 26. april 2010

Bernt Petersen

Formand for Kunstforeningen Det Ny Kastet