Generalforsamling april 2009

Finn Have fortalte om sine billeder og sit arbejde med maleriet

Formandens beretning 

Så er det generalforsamlingstid og endnu engang skal I, i overensstemmelse med reglerne for god foreningsvirksomhed i Danmark, høre fra formanden hvad der er sket.

Det er både med glæde og alligevel en del frustration at jeg står her i dag og skal berette om året der er gået. Som forretningsmand og den der i den sidste ende skal holde styr på det hele kan jeg ikke være tilfreds med at vi kommer ud med et underskud. Min optimisme omkring mulighederne for at få støtte lokalt og via andre fonde har ikke vist sig at holde.

Det har også været svært og frustrerende for bestyrelsen at skulle arbejde og tilrettelægge udstillingerne uden at vide om vi havde et sted at udstille. Vi har flere gange og i sidste øjeblik fået en aftale på plads om leje af bygningen. Vi er sikret frem til sommeren i år, via kommunen som velvilligt har støttet os med en ekstra bevilling på 50.000 kr. til husleje frem til sommeren, så må vi så tage en ny forhandling med udlejer og snakke med kommunen.

Som formand for kunstforeningen kan jeg kun være stolt.  Året har budt på flere flotte udstillinger, jeg vil endog sige at det har været vores flotteste udstillingsår, vi har fået lavet nogle meget spændende udstillinger, men må også konstatere at det har været meget svært at budgettere alle de udgifter der kan være på disse udstillinger.

Da vi havde generalforsamling sidste år, sad vi midt imellem skulpturerne med Jørgen Haugen Sørensen, en af de udstillinger som jeg, når jeg engang skal se tilbage på hvilke udstillinger jeg husker bedst, er det en af dem. Ud over at være en meget spændende viste det sig også at blive en dyr udstilling, som vi måtte klare uden en sponsor, da den sponsor som vi regnede med sprang fra. Udstillingen var en af de udstillinger vi har fået mest respons på, både fra medlemmer men også fra andre udstillingssteder, som var forbavsede over at vi (en kunstforeningen) kunne løfte denne opgave. Vi kunne fordi vi troede på det. Den udstilling kunne ikke være lavet på samme måde det gamle rådhus.

September udstillingen

September udstillingen var denne gang udvidet med kunstnere fra Nordjylland, dette var med til at give den en bedre bredde og det viste sig at flere havde lavet værker der passede til disse lokaler.

Per Bak Jensen

Endnu en af udstillinger som jeg vil huske. Jeg har lige læst et citat af den tyske kunsthistoriker Mathias Harder, chefkurator på Helmut Newton Foundation i Berlin.

“Da Jensen igen og igen åbner og nyfortolker en subtil naturiagttagelse inden for rammer, han selv har fastlagt, hører han helt klart til mellem vor tids betydeligste landskabsfotografer, og ikke kun i Skandinavien. Han kan visualisere noget, der ligger bag tingene, og med undtagelse af nogle finske kolleger findes der kun få kunstnere, der er i stand til at repræsentere den nordiske sjæl, som han kan. “

Hans billeder gjorde sig rigtig godt, og der blev lavet et flot katalog til udstillingen samt et foto, Thy, som blev taget ude i den nye Nationalpark Thy, Vi arrangerede en spændende aften med Per Bak Jensen, hvor der både blev diskuteret kunst og foto teknik.

Det var også med glæde at vi fik besøg af Statens Kunstfond som købte et af hans billeder til 95.000 kr.

MulThy-Mini 2009

MulThy-Mini 2009 havde fået mere plads, 40 kunstnere var der med, igen med et højt niveau, og en flot ophængning og disponering af værker fra Lars og Oles side.

Thisted Biennalen

Thisted Biennalen var i år lidt anderledes da vi havde valgt at fokusere på elever fra Kunst Akademiet i København med udenlandsk oprindelse. Det viste sig at disse kunstnere, og godt for det, stadig var i gang med at eksperimentere med deres kunst. Hvor vi for to år siden så flere at de udstillende kunstnere som var kommet ind i gallerierne og måske derfor allerede var ved at blive sat i bås.

Finn Have

Behøver ikke mange ord, men han har lagt pensler og sjæl i denne udstilling. Det er blevet en meget flot udstilling.

Samarbejder

En af de ting som vi har lært i år er at de store udstillinger er meget dyre. Vi vil i fremtiden prøve at lave samarbejder med andre udstillingssteder og interesserede inden for kunsten.

Duende

Det første eksempel på dette er den kommende udstilling Duende med Arne Haugen Sørensen og tre andre kunstnere fra Spanien. Denne udstilling, hvor der er lavet et katalog er lavet i samarbejde med Olivia Holm Møller museet i Holstebro og huset i Asnæs.

Årets pressefoto

Det er lykkedes os at få udstillingen med ”årets pressefoto” til Thisted i samarbejde med Thisted Turistbureau. Udstillingen har den fine krølle at årets pressefoto blev vundet af Peter Hove Olesen, søn af vores borgmester Erik Hove Olesen. Denne udstilling kommer til Thisted i juni/juli og vil blive vist på musikteateret, så flest mulige turister og lokale kan få glæde af den. Der bliver fernisering den 26/6 og der skal være åben til hverdage, så hvis der er nogen der vil melde sig som vagter er de velkomne til at tage fat i mig eller Merete.

Vi har i det sidste stykke tid haft en dialog med Ungdomsrådet Thy, hvor vi kan se en fælles interesse i at se flere unge mennesker til vores udstillinger, vi har oprettet en link på Facebook, hvor vores udstillinger bliver omtalt.

Region Nordjylland

Vi er involverede i et nyt spændende projekt i Nordjylland som regionen er sponsor for. Dette bliver i samarbejde med bl.a. Skagens museum, Hjørring kunstmuseum og Kunsten i Ålborg det forhenværende Nordjylland kunstmuseum.

Fremtiden

Vi tager fremtiden som en udfordring. Vi skal i dialog med politikerne omkring det gamle rådhus, så vi kan være sikre på at komme tilbage, og under hvilke betingelser. Vi arbejder på at vi kan samarbejde med Thisted Turistbureau, som kommer til at ligge i stue etagen, og derved måske kan vi have åbnet alle ugens dage hvis det kan arrangeres at de kan lukke folk ind til udstillingen.

Målsætning

Vores målsætning er stadig den samme. Holde et højt varieret niveau på de udstillinger vi laver, og være en af Jyllands bedste kunstforening.

Tak
Jeg vil benytte lejligheden til på foreningens vegne at takke jer alle, der i årets løb har vist interesse for foreningens arbejde ved at møde op til vores udstillinger og komme med jeres kommentar. Tak til alle de kunstnere der har udstillet, det er jo dem og deres arbejde der i den sidste ende gør dette muligt. Tak til alle vores vagter der har passet udstillingerne løbende, tak til vores store og små sponsorer, Thisted kommune, Thisted bryghus, Vifo vinimport, Slagter Charles, Blomsterhjørnet, røgeriet i Hanstholm.

 Til sidste år sluttede jeg med at takke bestyrelsen for deres store arbejde i foreningen, og det er der sandelig også basis for at gøre i år.

Thisted den 23. april 2009

Bernt Petersen

Formand for Kunstforeningen Det Ny Kastet