Generalforsamling  29. april,  2008

kl. 19.30

Jørgen Haugen Sørensen fortalte om sin kunst i forbindelse med generalforsamlingen

Formandens beretning 2007 – 2008.

Så er det generalforsamlingstid og endnu engang skal I, i overensstemmelse med reglerne for god foreningsvirksomhed i Danmark, høre fra formanden om hvad der er sket.

Jeg vil begynde med at nævne den udstilling, som vi havde sidste gang, vi var til general forsamling i Kunstforeningen Det Ny Kastet, nemlig

Bornholmsk værkstedskeramik i 100 år.

Der er allerede sagt meget om denne udstilling, men hvorfor jeg tager den op igen er fordi den ligger i tråd med udstillingen vi har i øjeblikket. Vi vil udover de mange gode udstillinger som vi laver i løbet af året, have minimum en udstilling, som vi siger ligger i Superligaen. Dette er udstillinger som Hanne Warming, Peter Brandes, Bornholmsk værksted keramik gennem 100 år, og nu Jørgen Haugen Sørensen. Disse udstillinger er med til at give respekt om stedet og kan være med til at åbne nye døre. En ny dimension i vores udstillingsaktivitet er at vi enten selv, eller i samarbejde med andre, vil lave kataloger til nogle af udstillingerne. Dette er med til at profilere os som udstillingssted, og kan være nøglen til en udstilling. Dette har ikke været tilfældet med udstillingen med JHS, da der i forbindelse med udstillingen på Statens Museum for Kunst blev udgivet to meget flotte bøger.

11 grafikere fra Atelier Bo Halbirk i Paris.
En meget flot grafisk udstilling med kunstnere der arbejder fast på det grafiske værksted ”Atelier Bo Halbirk”.  I forbindelse med udstillingen blev der fremstillet et katalog. En lille sjov kommentar fra vores gæster fra Paris, da vi om aftenen efter ferniseringen sad og smagte på Limfjord østers: ”disse er de bedste østers i verden”.

Geo Grafias, Dolores Maiz Casas

Som blev lavet under opfordring af vores, på daværende tidspunkt, nye Kulturchef Ole Tomasson. Ole kendte Dolores og havde lavet en udstilling med hende i Holstebro. Vi fik et indblik i verden set fra en kunstner fra Argentina. Den  argentinske kulturattaché, Georgina Fernández åbnede udstillingen og Ole Tomasson havde i forbindelse lavet en lille festival, hvor flere andre kulturaktører i Thisted deltog.

September-udstillingen
For fjerde gang vi fik fornøjelsen af at vise hvad de lokale medlemmer af BKF havde at byde på. 11 kunstnere deltog, også denne gang med fornyelse og kraft. Man kan mærke at de spiller op til hinanden, og hver især kommer med noget nyt. Specielt Jorn Borks udtryk fra Grønland og Bent Skytte Rasmussens relieffer står i min erindring.

Indigo Richards
Planter og mikroorganismer var temaet for Indigos billeder i akrylfarver, som var inspireret fra de amerikanske abstrakte ekspressionister og ColorField malere fra 40-erne og 50-erne. Kunstnere som; Morris Louis og Jackson Pollock. Hendes verden var et studie i en mikroverden hvor der er blomsterstøv i luften, græs, vandpytter og blod som flyder; et insekt bliver kvast – vi ser hverdagens drama. Malerierne af mikroorganismer var hendes fantasi om disse. Lige så  forsigtige billederne kunne være det ene øjeblik, lige så temperamentsfulde det næste.

Multhy Mini
Et jubilæum, den 10. Multhy-Mini i rækken. De udstillingsansvarlige Lars Autzen og Flemming Krog  Rasmussen, var blevet enige om at vi havde haft så mange gode kunstnere gennem de sidste 9 Multhy- Mini, så en stor del af de inviterede var kunstnere, der havde udstillet før. Det blev til 46 kunstnere. Dette var nok den flotteste sammensatte udstilling, både med hvad angår kunst og den måde som billederne var ophængt på.

Heartbeat
En fin udstilling med fire kvinder fra Århus nemlig Eva Thomsen og Trine Bach med keramik og Mona Dam og Birthe Reinau med malerier, grafik, foto m.v. En god lille udstilling.

Jørgen Haugen Sørensen
Efter et år på Statens Museum for Kunst, fik vi muligheden for at vise flere af de markante skulpturer som Jørgen Haugen Sørensen har fremstillet over de sidste år. Vi er meget glade for denne udstilling og rummene her har skabt en anden og mere intens ramme for hans skulpturer, end jeg oplevede på SMK.

Flytning til Udstillingsbygningen
Vi er nu tilbage i de lokaler hvor det hele startede. Dette er sket på grund af at vores faste udstillingssted, Det Gamle Rådhus skal renoveres. Vi forventer at det gamle rådhus står renoveret i sidste halvdel af 2009 eller senest i 1. Halvår af 2010. Så må vi se om der er politisk opbakning til at vi skal tilbage til Rådhuset. I mellemtiden har vi indgået en aftale med Advokat Jon Johnsen, som ejer disse bygninger. Den normale husleje for det antal kvm. her i byen er ca. 150.000 kr. + forbrug pr. år. Vi har forhandlet os til, at vi i 2008,  fra marts og året ud skal betale ca. 50.000 + forbrug. Vi har søgt kommunen om 50.000.- kr. til hjælp til den ekstra husleje og det har været vendt i dag, og vi har fået bevilliget de ekstra 50.000. Senere på året må vi så tage en snak med Jon Johnsen om næste år.

Hjemmesiden.
Jens Lauritsen har givet vores hjemmeside er løft. Der er kommet flere muligheder, bl.a. kan man nu komme med kommentarer til hvad vi går og laver og til vores udstillinger. Prøv det på, wp.detnykastet.dk

Kunstture
Enten har vi ikke været så gode til det med at arrangere kunstture eller udbuddet er så stort, at vi ikke har fået den opbakning vi havde håbet på. Vi vil tage en snak i bestyrelsen om det er noget vi skal bruge tid på, men hører gerne fra jer om hvad I mener.

En aften Med Erland Knudsøn Madsen
En uforglemmelig aften i september med Erland i forbindelse med hans udstilling på Heltborg museum. Det var en dejlig aften, hvor vi fik et sjældent indblik i Erland liv og dets betydning for hans kunst.

Aros
Vi har meldt os ud af  Aros da de forhøjede kontingentet til over 5000 kr., og vi mente at de penge kunne bruges bedre et andet sted.

Bornerup Fonden
Til stor glæde for os fik vi en check på 50.000 kr. fra Bornerup fonden sidst på året. Det er dejligt at modtage en så stor check fra en lokal fond som anerkendelse for det stykke arbejde vi gør, og for vores betydning i lokalområdet.

Ny Carlsberg Fonden
I forbindelse med udstillingen Bornholmsk Værksted keramik gennem 100 år. Fik vi en check på 100.000 kr. fra Ny Carlsberg Fonden. Uden denne havde vi ikke lavet det flotte katalog til udstillingen. .

Sparekassen Thy
Sparekassen Thy støttede os direkte sidste år i forbindelse med en udstilling. Vi fik en check på 25.000 kr. De var så tilfredse med samarbejdet, at de ønsker at støtte op om endnu en udstilling i år. Jeg regner med at de vil fortsætte dette samarbejde, for uden lokale virksomheder i ryggen kan disse udstillinger ikke laves. Jeg ser frem til at dette samarbejde udbygges.

Fremtiden
Vi tager fremtiden som en udfordring. Der kan blive nogen usikkerhed om hvornår vi skal tilbage til Det Gamle Rådhus men ikke om vi skal. Det er vores forventning at når det gamle rådhus står færdig, skal vi indvie det med endnu et brag af en udstilling. Den ikke fastlagte udstilling til efteråret er formelt kommet på plads i disse dage. Danmarks bedste fotograf, Per Bak Jensen, som udover at komme hos os ellers kun skal vises hos Bo Bjerregaard i København og derefter på turne i Skandinavien på flere af de store museer, i forbindelse med at han runder de 60.
Vi er nu en del af region Nordjylland og der kan virke langt til Ålborg, men vi er ved at knytte flere spændende forbindelser.

Målsætning
Vores målsætning er stadig den samme. Holde et højt og varieret niveau på de udstillinger vi laver. Mindst en gang om året laver vi en stor udstilling som denne. og at blive Jyllands bedste kunstforening.

Tak
Jeg vil benytte lejligheden til på foreningens vegne at takke jer alle, der i årets løb har vist interesse for foreningens arbejde ved at møde op til vores udstillinger og komme med jeres kommentar. Tak til alle de kunstnere der har udstillet, det er jo dem og deres arbejde, der i den sidste ende gør dette muligt. Tak til alle vores vagter der har passet udstillingerne løbende, tak til vores store og små sponsorer, Thisted Kommune, Thisted Bryghus, Vifo Vinimport, Slagter Charles, Blomsterhjørnet. Tak til Ny Carlsbergfonden, Danske Bank, Sparekassen Thy, Bornerups Fond for de ekstra tilskud, som har været med til at sørge for at vi tør gå i lag med store udstillinger, som denne med Jørgen Haugen Sørensen.

Sidste år sluttede jeg med at takke bestyrelsen for deres store arbejde i foreningen, og det er der sandelig også basis for at gøre i år. Vi har en ualmindelig stærk selvkørende bestyrelse, hvor hver enkelt tager initiativer og med stor ansvarlighed får de ting gjort, der skal gøres, for at det hele kan køre. Vi er ikke vant til at have en stor udskiftning i bestyrelsen, men i år har Bjørn Søndergaard, som har været med til at stifte kunstforeningen valgt at trække sig. Han har været med i 15 år, og har altid haft et kritisk syn på kvaliteten af udstillingerne. Han har bidraget med sine store viden om kunst og store bekendtskabskreds af kunstnere. Vi kommer til at savne dine friske og kritiske replikker og din store indsats i foreningen, men vi regner med at blive ved med at se dig til udstillingerne og ser frem til den store retroudstilling vi har planlagt med dig i 2009 i disse lokaler.

Thisted den 29. april 2008

Bernt Petersen

Formand