Generalforsamlingen 17. april 2007

Formandens beretning.

Dette er ikke en gentagelse fra sidste år, men meget af det kunne være det.

Jeg var med til nytårskuren her på rådhuset i januar, og en af de ting vi blev belært om, er at vi skal være bedre til at prale. Hvis vi skal prale lidt, synes jeg at vores udstillinger forbliver på et højt niveau, og en af vores målsætninger fra sidste år om at satse og lave en stor udstilling hvert år, har vi også nået. Medlemstallet som sidste år var nået op på 300 hedder i dag 350. Vi er ved at blive en af største kunstforeninger målt på medlemmer. Dette er dejligt da det giver bestyrelsen en fornemmelse af at vi gør noget rigtigt, vi dækker et behov.

På de fleste områder er Kunstforeningen blevet bedre. Dette skyldes i hovedsagen en god og professionel bestyrelse som får både udstillere og publikum til at føle sig velkomne, samt de frivillige der passer vagterne og også gør en stor indsats. Dette gør at Kunstforeningen Det Ny Kastet fremstår, efter min mening, som en af de bedst drevne kunstforeninger i Jylland.

Udstillingerne i 2006/2007
Det forgangne år har vi på Det Gamle Rådhus haft 8 udstillinger, hvilket faktisk vil sige, at man har kunnet se på kunst det meste af året. Vi har derudover lavet 5 udstillinger ude i byen med vores kunstsamling. Det vil sige, at vi har arrangeret 13 udstillinger i det forløbne år.

De 8 udstillinger på Det Gamle Rådhus har været en buket af gode, spændende og forskellige udstillinger, som har været godt besøgt. Vi er ved at være vant til, at der kommer en del til vores ferniseringer, og der kommer også en del mennesker under udstillingsperioden. Det glæder mig at se, at folk kommer og er interesserede selv om de ikke lige kender kunstneren.

Den første udstilling efter generalforsamlingen sidste år var med:

Erik Enevold og Jens Enevold.
Far og søn. En udstilling jeg var meget glad for, selvom den ikke fik så meget opmærksomhed. Jeg havde besøgt faderen kort efter at han var kommet hjem fra hospitalet. På dette tidspunkt var der ikke nogen der regnede med at han kom til at male igen. Det gjorde han, og det var en gave at besøge en kunstner som Erik Enevold på Fanø, og se at det var kunsten der fik ham i gang igen og holder ham levende. Han havde ikke nået at male de billeder som var tiltænkt ham, så han blev ved.

Disturbed
Idemand til denne udstilling var Jan Morell. Udstillingen bestod af 12 billeder som var på 2 x 1,5  meter. De udstillende kunstnere varThomas Kruse, Anna Marie Morell Holm, Niels Frank, Felix Pedersen, Synnøve Kern og Jon Gislason. Kunstnerne blev under udførelsen af billederne, udsat for og forstyrret af musik og oplæsninger.
Det hele blev filmet så vi kunne under udstillingen følge med i udførelsen.

Dobagtæpper
At vise tæpper var noget nyt for os. Det var også nyt at kunne holde åbent i august måned. Dette lod sig gøre fordi Jette Kjær, (forhenværende museumsdirektør på Thisted museum) henvendte sig til os, og spurgte om det ikke kunne være spændende. Vi havde lidt betænkeligheder om udstillingen passede ind i vores udstillingspolitik, og om vi kunne få det passet. Det sidste løste Jette Kjær ved at tilbyde at hun ville passe det i hele perioden. Det viste sig at blive en fin udstilling med en god historie og mange besøgende

September udstillingen
Tredje gang vi fik fornøjelsen af at vise hvad de lokale medlemmer af BKF havde at byde på.       11 kunstnere deltog, også denne gang med fornyelse og kraft. Man kan mærke at de spiller op til hinanden, og hver især kommer med noget nyt. Den bedste september udstilling jeg har set.

Otto Nielsen
Otto Nielsen var en stor tegner, illustrator og maler. Jeg kendte ham ikke, men det viste sig at i generationen før mig var der mange der kendte ham. Udstillingen blev til, på opfordring fra Flemming Rasmussen, hvis familie har en stor samling af Otto Nielsen. Han udstillede aldrig mens han levede, og derfor var der selv for kendere mange billeder de aldrig havde set, eller kun set som kalendere. Familien deltog i ferniseringen og fortalte en masse spændende historier, fra Otto Nielsens liv, og vi fik derved sat en ekstra dimension på billederne.

Multhy Mini
Dette års udgave af Multhy Mini, den niende i rækken, måtte jeg desværre gå glip af. Jens Lauritsen overtog rollen som vært, og jeg kan forstå at der var masser af mennesker til ferniseringen. Der deltog 32 kunstnere, og det var første gang vi kunne mærke at flere af de kunstnere som vi inviterede havde nok at se til. Derfor det lidt lavere antal kunstnere.

Thisted Biennalen 2007 
Tredje gang vi lader unge fra et af akademierne vise hvad der rører sig blandt de unge. Det viste sig at blive den mest harmoniske biennale hvor der blev vist maleri, installation, skulptur, tegning og video. Til ferniseringen deltog 9 af de 13 udstillende kunstnere, hvilket var dejligt at se at selv om der sker så meget i København, har de også lyst til at komme over og vise hvad de kan i Jylland.

Bornholmsk værksteds keramik i 100 år. 
Blev den udstilling som har krævet flest kræfter og timer fra hele bestyrelsen. Samlet set har vi i bestyrelsen brugt over 500 timer på denne udstilling. Det har været en spændende proces fra at fastsætte rammerne med en af Danmarks største samlere af keramik, Hans-Henrik Dyhr, og til at  det hele var i hus. Samtidigt fik vi produceret et af de smukkeste kataloger jeg har set i en årrække på 140 sider med billeder af de udstillede værker. Alt dette lod sig kun gøre ved en stor indsats fra bestyrelsen, vores samarbejde med Sparekassen Thy, som for første gang var medarrangør på en stor udstilling hos os, og Nycarlsbergfondet som gav 100.000.- kr. til kataloget. Jeg vil gerne her nævne at beløb som dette, kun bliver givet når kvaliteten er i orden. Som vi er enige om i bestyrelsen, når vi laver disse udstillinger skal det også være i orden. Det koster nok lidt mere, ”men skal der være udstilling, så lad der være udstilling”.
Så det var fantastisk at se alle de mennesker til ferniseringen, hvor vi havde den glæde at have direktøren for Bornholms kunstmuseum, Lars Kjærulf Møller til at åbne udstillingen. Der kom rigtig mange for at se udstillingen fra hele landet. Vi blev anmeldt i kunstavisen og Nordjyske. TV midt vest var oppe og lave et indslag, og radioen bragte også et indslag. Kunstnerne har været imponeret over vores arrangement og synes det er fantastisk at vi har kunnet sælge så meget. Men som jeg siger, vi kan godt se når noget er kvalitet her i Thy!

Samlingen 
At øge kendskabet til kunst står som i lokalområdet er det vi bruger vores samling til. Den består af ca. 60 værker og udlånes til institutioner, foreninger og firmaer i kommunen. Kunstsamlingen er i det forløbne år blevet vist på: Drivhuset” i Thisted, efterskolen i Sjørring,  Sjørringvold og VUC Thisted. Denne aktivitet som flot bliver varetaget af Flemming og er der nogen der kunne tænke sig at låne samlingen eller kender nogen der kunne have interesse må de gerne henvende sig til Flemming.

Samarbejde med kunstforeninger
Vi fortsætter med at lave en fælles udstillingsplan blandt kunstforeninger på Mors, Sydthy, Hanstholm. Det er spændende at vi er ved at få et tættere samarbejde mellem kunstforeningerne, til vores fælles bedste.

Pressen/hjemmesiden.
Jens Lauritsen har haft sit slid med pressen. Vi har fået en god dækning i år, bedre end de foregående. Samtidigt tager han sig af vores hjemmeside som for nylig har fået et ansigtsløft. Jeg vil anbefale at man går ind og ser den, wp.detnykastet.dk Vi har mange kunstnere der er inde og se hvad vi laver, men også gæster der kommer udefra og gerne vil se hvad vi står for. Scrapbogen er også vældig populær, hvor man kan se billeder fra mange af de foregående udstillinger.

Kunstture
Vi arrangerede vores første kunsttur den 30. april. Turen gik til Silkeborg, hvor vi så Jorn-museet og Silkeborg bad. Ole Laursen var guide på denne tur, og det blev en spændende tur. Vi fik i efteråret en mulighed for at komme til Sverige og se en flot Picasso udstilling, men desværre var der for lidt respit tid så fik ikke nok tilmeldinger og måtte aflyse. Vi forventer også i år at lave en tur eller to.

Aros
Kunstforeningen er stadig medlem af kunstmuseet Aros. Dette betyder at vi får tildelt et antal fribilletter som vil blive tilbudt vores medlemmer. I kan afhente billetter under udstillinger hos vagterne. Enkelt medlem kan få en billet og par medlemmer kan få to.

Fremtiden
Vi tager fremtiden som en udfordring. Vi bliver spurgt om mange ting i disse tider. Skal I ud af rådhuset? Hvad betyder den nye kommune sammenlægning for os? Hvad betyder det at vi hører ind under Nordjylland? Som det ser ud nu, skal vi på et eller andet tidspunkt ud af Det Gamle Rådhus. Det bliver i forbindelse med den forventede renovering af rådhuset. I den mellemliggende periode, har vi fået muligheden for at flytte tilbage til den gamle skjortefabrik på Kastet hvor vi startede. For at dette skal lykkes er vi i dialog med kommunen. Vi forventer at lave minimum 6 udstillinger om året i de gamle lokaler. Når så det gamle rådhus er renoveret forventer vi at komme tilbage hertil. Den nye kommune skal først finde sine ben at stå på før vi får en fornemmelse af i hvilken retning det går. Vi har mistet amtet, men forventer at den nye kommune ved at den har større forpligtigelser overfor kulturen. At vi er kommet ind under Nordjylland giver flere muligheder, men vi skal have in mente at de penge der er til rådighed i regionen skal deles med andre, der er vant til en skarp konkurrence.

Målsætning
Vores målsætning er stadig den samme. På kort sigt er at mindst en gang om året, laver vi en stor udstilling i stil med Peter Brandes og Bornholmsk værkstedskeramik gennem 10 år. På længere sigt ønsker vi at blive Jyllands bedste kunstforening.

Tak
Sluttelig vil jeg gerne sige tak til:

Thisted Kommune for tilskuddet.

 Thisted Bryghus for øl og vand til vores ferniseringer,

 Vifo Vinimport, som i år vil sponsorere en del af den vin vi drikker til ferniseringerne.

Tak til vore mange frivillige vagter. Der har været næsten 100 udstillingsdage i det forløbne år, så de har haft nok at se til.

Tak til alle de fremmødte både i aften, men også til udstillingerne og ferniseringerne, I er alle sammen med til at gøre, at vi i bestyrelsen synes, det er sjovt at lave udstillingerne.

Tak til den siddende bestyrelse, som udover det gode og effektive arbejde, har indvilget i, at yde en ekstra indsats for at gøre Kunstforeningen Det Ny Kastet til Jyllands bedste.

Thisted den 20. april 2007

Bernt Petersen

Formand