Generalforsamlingen 4. april 2006

Formandens beretning

Det er dejligt at sidde her som formand, når tingene nu går så godt som de gør.

Nu er der igen gået et spændende år med mange tiltag på det kunstneriske område i Kunstforeningen Det Ny Kastets regi. Medlemstallet i foreningen er på ca. 300 medlemmer samt firma-medlemmer. Det er en flot fremgang i forhold til sidste år, hvor vi var 250 medlemmer.

På de fleste områder er Kunstforeningen blevet bedre. Dette skyldes i hovedsagen en god og professionel bestyrelse som får både udstillere og publikum til at føle sig velkommen, samt de frivillige der passer vagterne og også gør en stor indsats. Dette gør at Kunstforeningen Det Ny Kastet fremstår, efter min mening, som en af de bedste drevne kunstforeninger i Jylland.

Udstillingerne i 2005/2006
Det forgangne år har vi på det gamle rådhus haft 8 udstillinger, hvilket faktisk vil sige, at man har kunnet se på kunst det meste af året. Vi har derudover lavet 5 udstillinger ude i byen med vores kunstsamling. Det vil sige, at vi har arrangeret 13 udstillinger i det forløbne år.

De 8 udstillinger på det gamle rådhus har været en buket af gode, spændende og forskellige udstillinger, som har været godt besøgt. Vi er ved at være vant til, at der kommer en del til vores ferniseringer, og der kommer også en del mennesker under udstillingsperioden. Det glæder mig at se, at folk kommer og er interesserede selv om de ikke lige kender kunstneren.

Den første udstilling efter generalforsamlingen sidste år var med:

Kunstnergruppen Sæhrimner.
Med Bjørn Søndergaard, Hans Tyrrestrup , Felix Pedersen, Bruno Kjær, Thorvald Odgaard, Jørn Særker Sørensen.
En af de gamle sammenslutninger, som blev startet i 1971. Man kunne se at der stadig var et  fællesskab omkring arbejde med kunst og udstilling. De var et stykke tid siden de havde udstillet, hvilket nok også gjorde at glæden var større. Det var en god udstilling, hvor de supllerede hinadne godt.

Thomas Andersson, skulpturer i bronze Trondur Patursson, maleri og glas
En flot udstilling lavet i samarbejde med Galleri NB i Viborg. Thomas Anderssons skulpturer stod flot til de naturinspirerede malerier og glasfugle som Trondur Patursson præsenterede. Der var tale om at en af Thomas Anderssons store skulpturer skulle til byen, men indtil videre er der ikke sket mere, desværre.

Septemberudstillingen
BKF medlemmer i Thy, Mors og Salling.
Per Damm,  Flemming Lynge, Birte Osten, Jørgen Lang Petersen, Monika Poulsen, Bjørn Søndergaard, Per Just, Verner Hübert Thobiasen og Leo Arnak Pedersen.
Det var anden gang vi havde inviteret medlemmer af BKF til at komme og udstille hos os. Denne gang, var det mere sammenhængende, flot ophængt, og med næsten kun nye værker. Ikke sagt at vi ikke vil se ældre værker, men vi vil også gerne se hvor kunstnerne er, kunstnerisk for tiden. Der var flere af kunstnerne der viste nye sider af deres virke.

Per Kjærsgaard Jensen
Alt godt kommer fra himlen ned.
Hans malerier var ekspressive og direkte i malemåden. Motiverne let genkendelige og refererede til spørgsmål og problemer af både personlig og samfundsmæssig karakter. Per K. Jensen viste at han kunne male, men samtidigt så vi også at han var i en brydningsperiode, hvor han var i gang med at finde sin stil, hvilket gav efter min mening en for bred udstilling.

Søren Elgaard
Viste en ny billedserie hvor der var arbejdet med billedcitater fra berømte malerier. Hvert maleri var inddelt i mindre felter, og detaljer fra værker af Vermeer og Hopper, blev bragt sammen i en overraskende dialog på tværs af tid.
Kunstneren viste arbejder fra San Francisco hvor han studerede den berømte Golden-Gate Bridge i al slags vejr og belysning. Broens røde farve og spændende konstruktioner blev forvandlet til malerier, der på samme var er realistiske og abstrakte.

Multhy-Mini
Dette års udgave af Multhy Mini, den ottende i rækken havde 40 deltagere. Det var igen et bredt spektre af arter og stile. Generelt et højt niveau og vi fik solgt for 50000. Vi kan se at folk efterhånden godt ved hvad Multhy Mini står for, og ved at de kan finde noget de kan lide.

Peter Brandes
Vores største satsning til dato! Og en af vores bedste udstillinger til dato. Den blev støttet af Danske Bank, hvilket gjorde at vi vidste det kunne ikke gå helt galt rent økonomisk. Den blev den succes vi havde håbet på. Vi fik lavet et meget flot katalog som jeg er meget stolt af. Vi havde et flor arrangement med Danske bank, dagen før ferniseringen, hvor der deltog ca. 140 personer. Det blev en aften som folk vil huske, hvor Peter Brandes meget levende fortalte om sin fascination af antikken, og hans fortolkning af den. Selve ferniseringen blev krydret med Otto Steen Dues oplæsning af en af hans nye oversættelser.
Vi fik solgt den store serie til Ny Carlsbergfonden og til vores store glæde blev den i Thisted, nemlig på Thisted Gymnasium. Derudover blev der solgt for over 250.000.- kr. til andre interesserede. Så på salgssiden er det den bedste udstilling vi har haft.
Vi fik mulighed for at forlænge udstillingen med 14 dage, hvilket gav mulighed for flere at se den.

Vores egen samling
Det var godt at det blev denne udstilling der efterfulgte Peter Brandes. En anden kunstner ville få det svært efter Brandes Vores kunstsamling som vi kan se på væggene her er nu oppe på 50 værker. Det er første gang vi har haft mulighed for at se den samlet. Den er meget broget, men viser nogle af de kunstnere vi har udstillet i perioden. Samlingen vil forblive et tilbud til institutioner, skoler og virksomheder, som de kan låne.
Kunstsamlingen er i det forløbne år blevet vist på: Østre skole, De frivilliges hus, Danske Bank, Døgnhuset, Andelskassen i Thisted. Denne aktivitet som flot bliver varetaget af Flemming er med til at understøtte en af vores målsætninger vi har: At øge kendskabet til kunst i lokalområdet.

Samarbejde med kunstforeninger
Vores fælles udstillingsplan er blevet udvidet, så nu deltager Morsø, Sydthy, Hanstholm og vi. Vi forventer at der kommer en eller to mere på til næste år. Det er spændende at vi er ved at få et tættere samarbejde mellem kunstforeningerne, til vores fælles bedste.

Pressegruppen
Pressen er blevet vel informeret af Jens Lauritsen. Thisted Dagblad har været utroligt flinke til at dække vores udstillinger. Den øvrige presse er også blevet bedre til at fortælle hvad der sker i Thisted.

Hjemmesiden
Vores hjemmeside bliver brugt mere og mere, Jens Lauritsen som også varetager denne funktion, holder den løbende opdateret og der kommer stadig flere ind og ser på den. Hvis i ikke har set den så kig ind på den, adressen er wp.detnykastet.dk.

Kunstklubben
Kunstklubben, som nærmere er vores lille kunstlotteri, har i år 5 værker + lidt ekstra gevinster

Fremtiden
Vi ser frem til at se hvad vores nye kommune har at byde på. Vi forventer at få en drøftelse med kommunen i løbet af året, så vi kan få vores rammer på plads til næste år.

Kunstture
Vi arrangerer vores første kunsttur den 30 april. Turen går til Silkeborg, hvor vi skal forbi Jorn museet og Silkeborg bad. Vi har overtalt Ole Laursen til at være guide på denne tur, som jeg tror bliver hyggeligt og spændende. Vi skal op på 30 tilmeldinger for at vi tager af sted, og vi er nu oppe på ca. 20. Så jeg vil opfordre jer der ikke har tilmeldt endnu, til at kigge i kalenderen og se om i har tid. Sidste tilmelding er den 12. april.

Aros
Kunstforeningen er blevet medlem af kunstmuseet Aros. Dette betyder at vi får tildelt et antal fribilletter som vil blive tilbudt vores medlemmer. Vi har her i aften liggende 25 fribilletter som i kan få udleveret efter 1. til mølle princippet. Par medlemmer samt firma medlemmer, kan få 2 styk og enkelt medlemmer en.

Grafik tilbud
Vi har fået stillet en vugge op, hvor der allerede ligger en del grafik. Vi vil tror at vi ville se om det ikke bar noget for vores medlemmer at have mulighed for at kæbe nogle litografiske værker i løbet at året uanset hvad der ellers hænger på væggene

Nye målsætning
Vi har to målsætninger i en kommende fremtid. Vores nye mål på kort sigt er at mindst en gang om året, får vi fat i en af de store indenfor dansk kunst, til at udstille i Thisted. Dette koster, men vi mener at vi nok skal få den opbakning der er nødvendigt, hvis vi gør os fortjent til det. Første gang vi prøvede det af var i år, med udstillingen af Peter Brandes. Her var Danske Bank medarrangør, og det var en fornøjelse at samarbejde med dem. De var i alle henseender meget professionelle. Vi ser frem til at fortsætte dette samarbejde med dem og andre virksomheder i området, da de kan være med til at løfte disse udstillinger rent økonomisk.

På længere sigt ønsker vi at blive Jyllands bedste kunstforening. Hvordan man måler det ved jeg ikke, men det drejer sig om at skabe nogle rammer for kunstnere og publikum som alle er glade for. Når det går op i en højere enhed er det hele arbejdet værd.

Tak
Sluttelig vil jeg gerne sige tak til:

Thisted Kommune for tilskuddet.

Tak til Thisted Bryghus for øl og vand til vores ferniseringer,

Tak til Vifo Vinimport, som i år vil sponsorere en del af den vin vi drikker til ferniseringerne.

Tak til vore mange frivillige vagter. Der har været næsten 100 udstillingsdage i det forløbne år, så de har haft nok at se til.

Tak til alle de fremmødte både i aften, men også til udstillingerne og ferniseringerne, I er alle sammen med til at gøre, at vi i bestyrelsen synes, det er sjovt at lave udstillingerne.

Tak til den siddende bestyrelse, som udover det gode og effektive arbejde, har indvilget i at, yde en ekstra indsats for at gøre kunstforeningen det ny kastet til Jyllands bedste.

Thisted den 4. april 2006

Bernt Petersen

Formand