Corner Vest 2024

Udstillingsperiode fra den 25. oktober – 21. december 2024

(Morsø Kunstforening af 1961: Udstillingsperiode fra de 26. oktober – 5. januar 2025)

Fernisering den 25. oktober 2024 kl. 16-18

Det er 3 år i træk, at Kunstnersammenslutningen Corner står på to ben. Det ene ben er den 92-årige traditionsbundne københavnerbegivenhed, det andet ben er sparket højt op og langt ud, plantet i sandjord og fjordvand på begge sider af Limfjorden som en ny energifyldt rebel her i det nordvestlige Jylland.


Første år holdt Cornerudstillingen flyttedag, anden gang var en selvstændig begivenhed, men tredje gang er mange brosten på plads til det, der kunne ligne en tradition.


I år planlægges en ny kuratering i forhold til Corner Vest 2022 og 2023. Tidligere blev de deltagende Corner-kunstnere delt i to grupper, som henholdsvis udstillede i Thisted og Nykøbing. I år bliver kunstnerne så vidt muligt repræsenteret med værker begge steder. Den model giver mulighed for en mere eksperimenterende ophængning, hvor kunstnerne i højere grad bringes i dialog med hinanden, og rummenes særlige karakterer udnyttes fuldt ud. Kunstforeningen Det Ny Kastet og Morsø Kunstforening
af 1961 håber, at Corner Vest på den måde virkelig kommer til at sparke liv i tingene og lægge de sidste brosten i vejen til en tilbagevendende begivenhed. Gentagelsen bygger bro mellem publikum og kunstnersammenslutningens værker, i en blanding af fornyelse og genkendelighed.


For kunstnerne i Corner og de skiftende gæsteudstillere er der tale om et udstillingsfællesskab på tværs af geografi, generationer, køn og praksisser – med et bredt funderet syn på figurative fortællinger, som er Corners kendetegn.


Fællesskabet står i højsædet for denne udstilling, som en naturlig forlængelse af kunstnersammenslutningernes grundidé om at løfte i flok. Det indrammer også Corners møde med Det Ny Kastet og Morsø Kunstforening af 1961 og deres omsluttende foreningsstruktur.


Corner har siden 1932 formidlet en figurativ tradition inden for det danske kunstliv. Fortællingerne udføres i maleri, tegning, grafik, skulptur, foto og installation. Ældre og yngre kunstnere kommer hver især med deres forskellige bud på kunst, som samtiden kan spejle sig i. Corners kunstnere kuraterer udstillingen sammen med DNK og MK61. Foruden deltagelse af en stor del af sammenslutningens egne medlemmer er der inviteret gæstekunstnere til at tage del i et udvidet fællesskab: Camilla Thorup,
Lisbeth Bank og de nyligt uddannede billedkunstnere Mathias Riis Andersen, Oscar Yran, Frej Niemann Lundrup og Anne Mie Bak. De er alle med til at sikre den fortsatte fornyelse i Corner Vest og de fortsatte fortolkninger af figurationen.


Corners værker spejler igen verden, velkommen indenfor i vores spejlsal.

Kunstnersammenslutningen CORNER åbnede i 1932 sin første udstilling i lokaler på hjørnet af Vester Voldgade og Studiestræde i København. CORNER var 1936-42 tilsluttet Høstudstillingen og afholdt derefter de årlige udstillinger på Charlottenborg indtil 2007. Sophienholm, ved Bagsværd Sø, var vært i 14 år, og de sidste 2 år har Gammelgaard i Herlev overtaget faklen. Kunstnerisk har CORNER en alsidig sammensætning, dog har de fleste et fælles udgangspunkt i en naturalistisk beskrivelse af virkeligheden, der ofte udtrykkes gennem figurationen. CORNER er i dag Danmarks næststørste kunstnersammenslutning med medlemmer fra ind- og udland. Corners aktiviteter kan året rundt følges på corner.dk, på Facebook – Cornerudstillingen, og på Instagram – @corner_udstilling.

Finn Heiberg Kunstnersammenslutningen CORNER har en støtteforening, der hedder Corners Venner. Corners Venner har ved den årlige Cornerudstilling mulighed for at komme ind til særfernisering dagen før ferniseringen for alle øvrige besøgende. Corners Venner har desuden gratis adgang til udstillingen i hele udstillingsperioden, og får udleveret eller tilsendt årets Corner-katalog. Endelig deltager Corners Venner i den årlige lodtrækning om købsanvisninger til køb af værker af Corners kunstnere på årets udstilling. Et medlemskab koster 250 kroner om året, og man kan melde sig under fanerne på corner.dk/corners-venner/