Generalforsamling 28. april 2022

Indkaldelse til

Generalforsamling i 
Kunstforeningen Det Ny Kastet 

28. april 2022 kl. 19.00
i Det Gamle Rådhus 
 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2021
  4. Fastsættelse af kontingent for 2023
  5. Forslag til ændring af vedtægter. Bestyrelsen foreslår at ændre § 5 stk. 5 fra “Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter” til “Valg til bestyrelsen samt 3 suppleanter”
  6. Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Vedr. punkt 5. er følgende på valg: Ingrid Drengsgaard, Peder Hanghøj, Birger Hansen og Bernt Petersen. 

Suppleanter på valg er Hanne Korsgaard og Christina Linnet. 

Vedr. punkt 6 er Otto Heeager og Poul Erik Skov Sørensen på valg. 

Alle er villige til genvalg. 

På generalforsamlingen vil der blandt de fremmødte medlemmer være en lille lodtrækning om gavekort og et par spændende gaver. 

Generalforsamlingerne er indvarslet i overensstemmelse med vedtægtens § 6. 

Med venlig hilsen 
Ingrid Drengsgaard, formand 

Referat – tryk her

Årsberetning – tryk her.