Råberi over Hegnet

9. jan. – 1. feb. 2015

Råberi over Hegnet er en kunstnergruppe, dannet i 2013, bestående af
Anne Marie Ploug, Maria Wæhrens, Pernille Kløvedal Helweg, Melou Vanggaard og Linda Bjørnskov.

Om ”Råberi”: Allerede med det velanslåede navn Råberi over Hegnet sættes begrebsapparatet i gang og spejles i samme sekund i diverse metaforer.Om Udstillingen: Råberi over Hegnet er en mangesidet udstilling, som bringer kunstens og recipientens synergi i spil. De 5 kunstnere bidrager til udstillingen på Det Ny Kastet med maleri, grafik, tegning, tekstil værker, som spejler dens enkles praksis. I ophængningen blandes de enkle værker til en sammenhængende installering.
På tværs af generation, men med et fælles udgangspunkt, vil gruppen med udstillingen Råberi over Hegnet skabe en kommunikation omkring forestillinger om væren-i-verden anno 2014. Gennem deres enkelte værker iscenesættes en æstetisk gestus, et mangfoldig og samtidsreflekteret bud på billedmediet.
Og af denne grund er forskelligheden i udtryksformerne fra kunstnernes side ikke ensidige – men et mange facetteret  Råberi over Hegnet.

Råberi over Hegnets praksis er dels at udvikle fælles kunstprojekter i det offentlige rum med et feministisk islæt, og dels at lave maleri/grafik-udstillinger med et delvis fælles tematisk afsæt. Værkerne på maleri/grafik-udstillingerne installeres dynamisk, hvor kunstnernes værker integrerer sig med hinanden.  Kunstgruppen er blandt andet inspireret af ekspressionismen, metodisk tænkning, kunst skabt i kollektivt fællesskab, feministiske tænkere og queertænkning.