Jens Chr. Jensen: HVORFOR

8. april – 8. maj, 2016

Jens Chr. Jensen, fra Ikast tiltrækker sig altid meget stor opmærksomhed. Jens Chr. Jensen materiale- og formindlevelse er så unik og dybtgående, at han nærmest ud af ingenting kan skabe forskellige små fine skulpturer, der ofte trækker på et arkitektonisk forbillede.

 

Jens Chr. Jensens skulpturer og objekter er både form- og skønhedssøgende afstikkere fra den slagne billedhuggervej og en videreførelse af den udvikling af objektet som selvstændig tredimensionel størrelse, der har stået på det sidste halve hundrede år. Smukke, anderledes og til fordybelse.

Lars Svanholm, skribent og billedkunstner siger om JCHRJ:

 Materialevalget udgør – om ikke et altafgørende, så i det mindste et væsentligt element i en billedhuggers udtryk. De gængse materialer, granit, marmor eller bronze, besidder hver især så mange individuelle stoflige karakteristika, at overfladen måske i mange tilfælde overskygger, hvad kunstneren dybest set har på hjerte. Sådan forholder det sig ikke, når man skal beskrive skulptøren Jens Chr. Jensen, som har foretaget nogle helt alternative materialevalg i udformningen af sine skulpturer og relieffer.

Faktisk er det på mange måder begrænsende at betegne Jens Chr. Jensen som blot skulptør eller billedhugger, da hans kunstneriske praksis er lige så forankret i installationer og assemblager, som i den rene skulptur. Det er dog i skulpturens formrelaterede karakter, man skal finde afsættet, hvis Jens Chr. Jensens værk skal beskrives i enkelte sætninger. Opbygningen af værkerne er som oftest forbundet til fund, han gør her og der.

Jens Chr. Jensen er en samler, og dette skal ikke ses som et klunserbehov hos kunstneren. Jens Chr. Jensen ser mulighederne i ting, som forbrugssamfundet har kasseret og bortkastet. Dermed transformerer han skrammel om til kunst, og der er vel at mærke tale om kunst, der rummer udtryk af stor æstetisk skønhed. Kasserede genstande og objekter giver således materiel næring til Jens Chr. Jensens arbejder

 I bogen ‘Nu & Da’ om Jens Chr. Jensen har kunsthistoriker Bente Jensen blandt andet formuleret følgende om ham:

”Hans værkers forfinede materialeæstetik og stramme form åbner for forfaldets ekspressive poesi og for konstruktionens rene formalistiske skønhed”. Balance og kompositorisk bevidsthed er blot et par af kodeordene i relation til Jens Chr. Jensens værker.