Rössell og Jacobsen (2004)


POP PÅ NY
K.T. Jakobsen og
P. Rössell

udstiller
6. februar- 29. februar

Peter Rössells
både slagkraftige og velordnede billeder inddrager det
moderne samfunds masseproducerede
billeder i en stil, der er præget af humor, afslappet ironi 
kritisk stillingtagen.


Tilbage til tidligere
udstillinger

Klaus Thejll Jakobsens objekter/skulpturer og
tegninger handler om den moderne designproduktion, og
hans forsøg
på at gengive og genskabe industriens produkter afspejler en
stor fascination af den perfekte tingsverden.