Generalforsamling 13. april, 2015

kl. 19.30, på Det Gamle Rådhus

Dagsorden efter vedtægterne

På generalforsamlingen var der blandt de fremmødte medlemmer være en lille lodtrækning om gavekort og et par spændende boggaver.

FORMANDENS BERETNING
Ved ordinær generalforsamling i Kunstforeningen Det Ny Kastet, tirsdag den 13. april 2015

Indledning
Beretningen til generalforsamlingen er, som den plejer at være, et sammendrag af, hvad der er sket i kunstforeningen i det forløbne år, og lidt om planerne for det kommende år i foreningen.

Udstillingerne
Foreningens absolutte største aktivitet i året har været billedudstillingerne.
I alt 8 udstillinger er det blevet til i 2014.

Egen Samling

Efter surrealismen kurateret af Anne Lie Stokbro, hvor der blev lavet et flot katalog. En spændende og anderledes koncert med Mikkel Andersen

The Dolls of Japan, som er lavet I samarbejde med Japan Foundation og den Japanske Ambassade. Her fik vi fint besøg af den japanske ambassadør

Kunstnermøde I Vendsyssel
Anne Lie Stokbro og Søren Friis inviterede i september 2013 seks medlemmer af sammenslutningen Corner her til Vendsyssel, hvor de arbejdede sammen med seks lokale kunstnere. Målet var at inspirere til udveksling og netværk mellem dels den vendsysselske kunstscene og kunstnere udefra og dels mellem udstillingssteder i Nordjylland.

På udstillingen i Kunstforeningen Det Ny Kastet præsenteredes værker af seks af deltagerne: Jens Bohr, Anne Marie Mejlholm, Lars Ravn, Carsten Schmidt-Olsen, Gorm Spaabæk og Claus Ørntoft. Statens Kunstfond, Spar Nord Fonden, 15. Juni Fonden, Oticon Fonden, Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune.

Jens Søndergaards Thy

Nordic Affair. Hans Lembrecht & Rasmus Bjørn

Fotofestival

Multhy-Mini 2014

Det har været et år med en lang række af flotte udstillinger. Egentligt var året planlagt uden Søndergaard udstillingen, men da det viste sig, at vi kunne låne værkerne fra Thisted Bibliotek i forbindelse med, hvad de regnede med skulle blive en renovering af biblioteket, slog vi til.

I de 75 år billederne har hængt på væggene i biblioteket har de ikke været taget ned og vist samlet andre steder. Det blev til et super samarbejde med Thisted Bibliotek, Thisted Kulturafdeling, hvor Anne Lie Stokbro var tilknyttet, Produktionsskolen I Thy, og ikke mindst Thisted Museum. Thisted Museum bidrog med deres ekspertise om Søndergaard til at tage sig af billederne, og samtidigt blev vi enige om, at denne udstilling skulle markeres med en flot bog om Jens Søndergårds billeder på biblioteket.

 Jørgen Vestergaard lavede et særarrangement her, hvor hans film blev vist.

 Heltborg Museum viste for første gang skitserne til de syv billeder.

 Pakhuset Krik lavede særarrangementer, og der blev lavet busture i samarbejde med Jyllandsposten, så nogle af deres læsere kom op og så Søndergaards Thy og de forskellige udstillinger.

 Jytte Nielsen lavede limfjordsfortællinger så turister kunne høre den spændende historie.

 I forbindelse med at billederne var nedtaget blev 7 skoler I området bedt om at fortolke Jens Søndergaard og lave et billede på 2 x 3 m, som kom op at hænge I starten at perioden.

 I forbindelse med at Søndergaard udstillingen skulle ferniseres blev der samtidigt lavet en anden flot udstilling med 7 anerkendte kunstnere, (se nedenfor) som fortolkede Søndergaard. Denne var kurateret af Thomas Wolsing og støttet at Statens Kunstfond.

 Anders Moseholm, Mette Vangsgaard, Jesper Dalgaard,Christina Malbek,Bjørn Pierri Enevoldsen, Thomas Wolsing, Ole Tersløse Jensen

Hertil blev der også lavet et mindre katalog.

 Det har alle været spændende udstillinger og vi har fra bestyrelsens side søgt en vis mangfoldighed i udstillingerne.

Vores samling
Vores samling, som bestyreres af Flemming Krog, har været vist på Jobcenteret, VUC Thy Mors, Thisted Musikteater, EUC Nordvest i Thisted og Nykøbing og Sosu-uddannelsen. Vi ser det stadig som en vigtig opgave at låne vores samling ud til skoler og institutioner i Thisted Kommune.

Der blev i 2014 solgt fra samlingen for 43000.- kr. og der er i samme periode købt for ca. 55.000.- kr. Flere af disse værker er købt af kunstnerne i en aftale, hvor de så selv har sørget for transporten, eller ved at vi garanterer for et minimums salg. Dette ligger typisk på 10.000.- kr.

 Andre ting og afslutning
Kunstforeningens hjemmeside redigeres af webmaster Jens Lauritsen. Den søges opdateret løbende om, hvad der foregår i foreningen. Vi har i år genoptaget at lave en fælles kalender sammen med de to andre kunstforeninger. Samtidigt har vi også arbejdet videre på vores FB side.

 Vi arbejder på at få opdateret vores mail liste således at vi kan sende mail ud om særarrangementer og på sigt også indbydelserne til ferniseringerne. Vi vil dog også arbejde på at de medlemmer, der ikke har mail, stadig kan få tilsendt indbydelserne.

 Afslutningsvis i beretningen skal der lyde en stor tak til alle, der på forskellig vis har hjulpet foreningen i det forløbne år. Det gælder alle kunstnere, bestyrelsen, alle vores vagter som har været supergode til at tage en vagt eller to, bliv ved med det!, medier, sponsorer, kulturforvaltning og ikke mindst alle foreningens medlemmer, der er fundamentet under kunstforeningen.

 Bernt Petersen, 13. April 2015