Generalforsamling 29. april, 2014

kl. 19.30 på Det Gamle Rådhus

Dagsorden efter vedtægterne

På generalforsamlingen var der blandt de fremmødte medlemmer være en lille lodtrækning om gavekort og et par spændende gaver.

FORMANDENS BERETNING

Indledning

Generalforsamlingen i år er noget særligt. Kunstforeningen fyldt 20 år, og det er fejrer vi med en storslået ”Jubilæumsudstilling” om Jens Søndergaard til sommer og andre gode udstillinger I løbet af året. Beretningen til generalforsamlingen er, som den plejer at være, et sammendrag af, hvad der er sket i kunstforeningen i det forløbne år, og lidt om planerne for det kommende år i foreningen.

Udstillingerne

Foreningens absolutte største aktivitet i året har været udstillingerne. I alt 9  er det blevet til i 2013.

Alexei Svetlov

 Mette Møller Bowin , Maja Bowin smykker, Bente Brosbøl Hansen keramik

14 fotografer fra Berlin

Odd Markatt Sivertsen og Nils Aslund, hvor de viste malerier og skulpturer

 Fotofestival med de fire svenske fotografer, Magnus Persson, Anita Campbell, Sven Persson og Erland Leide, og en norsk fotograf Bjørn Egil Brekke som sidste år vandt sveriges store årlige naturkonference, biofoto.

Demokratur hvis formål var via kunsten at få de unge mennesker i debat omkring hvad demokrati er. og hvor Augusta Duel og Hans Christian Arnklit indtog det gamle rådhus. Inden da blev der vist en teaser på sidste års kulturmødet på Mors.
KULTURMØDET:
DEMOKRATUR deltog på Kulturmødet i Nykøbing Mors hvor der var ca. 5000 besø- gende. Udstillingen var bemandet under hele Kulturmødet.
DEMOKRATUR havde mere end 1000 besøgende til omvisning og dialog under det meste af Kulturmødet og fik mange positive tilbagemeldninger.
DEMOKRATUR var i flere nyhedsuddsendelser på landsdækkende TV. DEMOKRATUR fik positiv omtale i både lokale og landsdækkende medier

 MulThy-Mini  2013, 43 kunstnere

 Egen Samling

 Efter Surrealismen, som blev kurateret af Anne Lie Stokbro, og hvor der blev lavet et flot katalog

 The Dolls of Japan, som er lavet I samarbejde med Japan Foundation og den Japanske ambassade. Her fik vi fint besøg af den Japanske ambassadør

Det er det største antal udstillinger, hvilket bestyrelsen er stolt af har kunnet lade sig gøre. Med så mange udstillinger er der et betydeligt arbejde med kontakt til mange kunstnere, udvælgelsesprocedure, planlægning og tilrettelæggelse samt gennemførelse af udstillingerne.

Det har alle været spændende udstillinger og vi har fra bestyrelsens side søgt en vis mangfoldighed i udstillingerne.

Ferniseringerne

Som led i udstillingerne prioriterer vi ferniseringerne højt. Det er her at vi tit har kunstnerne med og det er derfor vigtigt at de føler at der er opbakning og der kommer mange mennesker til ferniseringerne. Vi tillægger det endvidere betydning, at ferniseringerne er socialt samlende og dermed er med til at skabe samhørighed og fællesskabsånd i kunstforeningen. Dette har I mange år ikke være et problem og det er vi glæde for. Vi har på udstillingerne sidste år solgt for ca. 170.000 hvilket vi og kunstnerne er meget glæde.

Foredrag

Der er blevet afholdt flere gode foredrag I samarbejde med TFO, dette samarbejde vil vi gerne bade styrke og udbygge. Vi synes det er vigtigt at huset bliver brugt så meget som muligt til spændende kulturoplevelser.

Vores samling

Vores samling som bestyreres af Flemming Krog har været vist på jobcenteret, VUC Thy Mors, Thisted Musikteater, EUC Nordvest I Thisted og Nykøbing og Sosu uddannelsen. Vi ser det stadig som en vigtig opgave at låne vores samling ud til skoler og institutioner I Thisted kommune.

Samlingen har sidste år solgt fra sin samling for 27.200.- kr. og der er I løbet af året købt for ca. 62.000.- kr. Flere af disse værker er købt af kunstnerne I en aftale hvor de så selv har sørget for transporten, eller ved at vi garanterer for et minimums salg. Dette ligger typisk på 10.000.- kr.

Det Ny Kastet, bakkede op om kulturelt samråds arrangement I Plantagehuset, og har I år meldt sig ind sammenslutningen af kunstforeninger. Vi har deltaget i en konference for Nordiske kunstforeninger, I Malmø, hvor vi fandt ud af at vi ikke gjorde det så ringe I forhold til andre nordiske kunstforeninger.

Bestyrelsen har været på seminar, hvor vi drøftede, hvor er kunstforeningen I 2030. Det blev til en spændende dag, med masser af gode ideer.

Markering af foreningens 20-års jubilæum

Først og fremmest sker det med den store udstilling med Jens Søndergaard. Som I nok ved låner vi de 7 store værker fra Biblioteket, og samtidigt låner vi værker fra private. På samme tidspunkt har vi inviteret 7 gode kunstnere til at give deres bidrag til en tolkning af enten Thy eller Jens Søndergaard 75 år efter han malede sine værker. Det bliver 7 spændende billeder I samme størrelse som JS værker på 200 x 300 cm. så det bliver to spændende udstillinger som både viser JS indtryk af Thy for 75 år siden og 7 nulevende kunstners bud på enten Thy eller JS.

Der bliver også lavet et flot katalog som fortæller om de 7 billeder og deres historie. Finder vi penge til det laver vi også et katalog til de 7 nye billeder.

Alt dette er sket I samarbejde med Konsulent Anne Lie Stokbro, Thisted kommunes kulturafdeling, Thisted Bibliotek og Thisted Museum.

Hvad vi ellers finder på må vi se J

Medlemskredsen og bestyrelsen

Der har i året været ca. 350 medlemmer af foreningen. Tallet har været meget konstant i de seneste 3 år. Der er hvert år tilgang af nye medlemmer, men tilsvarende er der også medlemsafgang.

Andre ting og afslutning

Kunstforeningens hjemmeside redigeres af webmaster Jens Lauritsen. Den søges opdateret løbende om, hvad der foregår i foreningen. Vi har I år genoptaget at lave en fælles kalender sammen med de to andre kunstforeninger. Samtidigt har vi også arbejdet videre på vores FB side, gå gerne ind og like, hvis I ikke allerede har gjort det.

Som led i den eksterne kommunikation og synlighed har foreningen glæde af et særdeles godt samarbejde med Thisted dagblad. De har troligt omtalt alle vores udstillinger I løbet af året.

Afslutningsvis i beretningen skal der lyde en stor tak til alle, der på forskellig vis har hjulpet foreningen i det forløbne år. Det gælder alle kunstnere, bestyrelsen, alle vores vagter, medier, sponsorer, kulturforvaltning og ikke mindst alle foreningens medlemmer, der er fundamentet under kunstforeningen.

Bernt Petersen, 29. April 2014