Generalforsamlingen den 3. april, 2003

Formandens beretning

Nu er der igen gået et spændende år med mange tiltag på det kunstneriske område i Kunstforeningen Det Ny Kastets regi

Medlemstallet i foreningen er nu lige på 160 medlemmer og 10 firma medlemskaber. Det er en fremgang i forhold til sidste år, og absolut tilfredsstillende, selvom vi naturligvis gerne vil være endnu flere medlemmer i foreningen

Udstillingerne i 2002

Det forgangne år var præget af en buket af gode og forskellige udstillinger.

Vi havde i efteråret 2002 en smuk udstilling med Kirsten Lundsgaardsvig hvor der blev solgt for ca. 130.000 kr., bl.a. købte Ny Carlsberg fonden et billede af Kirsten.

Det er rart at se at de også kigger herover engang i mellem.

Den næste udstilling var  De bedste billeder fra National Geographic. Den blev vores bedst besøgte udstilling nogensinde med langt over tusind besøgende. Mange af de besøgende var unge mennesker som vi normalt ikke ser. 1cetera i Hanstholm var sponsor på denne udstilling og vi havde annoncer i de Bergske blade samt de lokale aviser. Thisted gamle rådhus og kunstforeningen blev omtalt flere gange i NG.

I november holdt vi det femte Multhy Mini, med hele 47 kunstnere – det største antal nogensinde.

Multhy Mini er et stort arbejde for bestyrelsen og vi er blevet enige om at den gerne må være åben i 3 uger i stedet for den ene den har løbet indtil videre. Der var mange besøgende og vi solgte værker for 32.000 kr.

Vi startede det nye år med Christian Schmidt som viste sine fine fortolkninger af laster og dyder. Vi lavede i samarbejde med Christian en flot folder, som viste nogle af de ting som han havde med på udstillingen.

I februar skulle vi have haft Bentemarie Kjeldbæk, men 14 dage før hun skulle udstille meldte hun fra, da hun ikke kunne klare at få tingene parat. Vi valgte ikke at gå ud og finde en anden udstilling i en fart, da vi gerne ville kunne stå inde for det vi viser, og kunstnerne må også gerne have lidt tid til at få lavet noget nyt.

Nu har vi så den 1. Thisted Biennale for unge Nordiske Kunstnere, og jeg synes det er blevet en spændende og anderledes udstilling, end det vi plejer at se. Vi vil gerne være med til at give disse unge kunstnere en mulighed for at blive set, inden de evt. slår igennem på kunstscenen.

Generelt må vi sige at det forgangne år har været meget velbesøgt, og udover de mange besøgende har der været et stort antal klasser som er kommet for at se på kunst i skoletiden.

Kulturnatten var en anden spændende aften, hvor huset var fyldt med børn og deres forældre, børnene blev sendt på kunstjagt og forældrene fulgte efter. Vi havde over 200 besøgende denne aften og alle fik en god oplevelse ud af det.

Kunstsamlingen

Vi har i det forløbne år erhvervet kunst for 30.000 kr. til kunstsamlingen.

Ole Laursen har igen i år gjort et stort stykke arbejde med at sørge for at det er blevet hængt op og pillet ned de mange steder den er blevet vist.

Den er i det forløbne år blevet vist på:

April 2002 Thorsted friskole, Thisted
Maj/juni 2002 Rolighedsskolen, Thisted
August 2002 Sennels skole, Sennels
Sept./okt. 2002 Hundborg kunstforening, Hundborg
November  2002 Thisted bibliotek, Thisted
Dec./jan. 2003 ”Kidoform”, Thisted
Feb./marts 2003 Sjørringvold efterskole, Sjørring
April 2003 ”Plantagehuset”, Thisted

Denne aktivitet er med til at understøtte en af vores målsætninger; at øge kendskabet til kunst.

Nyheder

Efter generalforsamlingen sidste år blev bestyrelsen enige om at vi skulle være mere synlige.

Vi har fået sat mange projekter i gang, og heldigvis også afsluttet en del af dem.

Samarbejde med Morsø Kunstforening

Jeg har i året der er gået haft flere gode møder med Morsø Kunstforening, hvor der er blevet diskuteret, hvordan vi i fællesskab kan være med til at gøre vores virke mere synligt i området. Et af punkterne der kom op var at det kunne være irriterende at finde ud af, at den anden foreningen havde haft en spændende udstilling efter at den var taget ned. De resulterede i at vi blev enige om at lave en fælles udstillingsplan for det kommende år, som medlemmer i Morsø kunstforening og vores kunstforening kunne have hængende på opslagtavlen derhjemme. Mit indtryk er at den er blevet godt modtaget og hænger derhjemme.

Pressegruppen

Vi har fået lavet en pressegruppe som består af Flemming og Jens. De har taget sig af pressemeddelelser og kontakten til pressen. De er med til at kunstforening bliver hørt og set i rundt i den danske presse. Jeg glæder mig over den fyldig presseomtale, vi får fra Thisted Dagblad. Samt at TV midt/vest har været på besøg og Kunstavisen er begyndt at lave anmeldelser af vores udstillinger.

Ny folder

Vi har fået lavet en flot folder som beskriver kunstforeningens virke. Bjørn Søndergaard er kommet med ideen til layoutet. Den vil blive uddelt til besøgende og lagt ud til turist informationer og andre relevante steder. Er der nogen der har forslag til hvor den ellers kunne ligge er de velkommen til at komme med forslag.

Ny hjemmeside

Vi har fået lavet en meget flot hjemmeside. Adressen er wp.detnykastet.dk Orla Poulsen fra Thisted Gymnasium og Jens Lauritsen har været primus motor bag arbejdet med hjemmesiden og det skal han have tak for.

Her vil man kunne få flere informationer om foreningen, og hvad der sker og er sket. Ideer til hjemmesiden er også meget velkomne.

Nyt banner

Sidste etape er at vi har fået lavet en banner som i nok har lagt mærke til. Den skal hænge fra altanen på rådhuset når vi har udstillinger, og være med til at gøre turister og folk i byen opmærksomme på at der sker noget på rådhuset.

Kunstklubben

Et andet spændende initiativ vi fik sat i gang efter sidste års generalforsamling var kunstklubben. Den har fået næsten 50 medlemmer. Der er i år blevet købt 7 værker til klubben, som skal bortloddes her i dag.

Det er flot og det er medvirkende til at kunstnere synes det er mere spændende at udstille hos os når de får solgt noget.

Jeg kan se at det også har fået en anden positiv effekt, at der kommer flere til vores generalforsamling.

Vi vil meget gerne høre kommentar fra medlemmer af klubben, om der er noget vi kan gøre bedre.?

Udover udlodningen af værkerne i klubben har bestyrelsen valgt at der skal udloddes en ekstra kunstgenstand, nemlig en skål af Britta Rindum. Dette bliver blandt de tilstedeværende medlemmer af foreningen, når kunstklubbens udlodning er færdig.

Fremtiden

Bestyrelsen har allerede flere gode udstillinger klar til næste år. Planen er at videreføre aktivitetsniveauet i en ordentlig kvalitet, såfremt de økonomiske rammer tillader det.

Vi vil afholde 6 – 8 udstillinger i Det gamle Rådhus og vise vores samling

på skoler og institutioner i lokalområdet.

Tak

Sluttelig vil jeg gerne sige tak til:

Thisted kommune for tilskuddet.

Tak til Thisted Bryghus for øl og vand til vores ferniseringer,

Tak til vore mange frivillige vagter.

Tak til alle de fremmødte både i aften, men også til udstillingerne og ferniseringerne, i er alle sammen med til at gøre at vi i bestyrelsen synes det er sjovt at lave udstillingerne.

Et specielt tak skal også gå til vores kasserer Torben Juul Olsen, som har siddet på posten som kasserer i 8 år.

Sidst men ikke mindst, tak til bestyrelsen for et godt og effektivt samarbejde.

Thisted den 3. april 2003