PLAYGROUNDS

27. juni til 26. juli, 2015

Ivan Andersen, Kaspar Bonnen,  Søren Martinsen, Mie Olise,
Lars Tygesen, Sofie Bird Møller og Anders Moseholm

”Med denne udstilling peger jeg på nogle vigtige samtidskunstnere, som inspirerer mig – også konkret i min kunstneriske praksis. Jeg er fascineret af deres tydelige interesse for nyt figurativt maleri, som kommer til udtryk ved, at kunstnerne lader et tilsyneladende genkendeligt motiv blive udfordret af selve stoffet, værket er dannet af. Der er her tale om en ny og anderledes tilgang til maleriet  end den velkendte abstrakt-ekspressionistiske tradition, som man måske ofte forbinder dansk maleri med.’

Med PLAYGROUNDS søger jeg dermed efter nogle andre parallelle tendenser og fællestræk i nutidskunsten. Det er jo set før, at kunstnere måske oplever andre slægtskaber og relationer end de kategoriseringer, som kunstmarkedet og formidlerne som oftest opstiller. “

Derfor er PLAYGROUNDS ikke en tema-udstilling, og der er ikke noget fælles koncept. Kunstnerne er valgt ud fra, hvilken kunst der intuitivt svinger sammen og samtidig giver kant og udfordrer. 

“Jeg ser måden en udstilling arrangeres og hænges op på som en slags samspil – et fællesskab. Det er interessant at sætte nogen sammen, hvor der kan opstå en helhed, der samtidig er forskelligartet, ligesom forskellige musikere i et band hver især bidrager til en helhed. For at det bliver interessant, skal der være noget kant, nogle komplementære temperamenter, men selvfølgelig også berøringsflader.”

 Kunstnere udstillede første gang sammen i 2013 i Sverige og det er interessant at se den udvikling kunstnerne er optaget af 2 år efter.

      Søren Martinsen: Nutid

        Mie Olise