To nordmænd viser Modspil.

23. august – 15. september, 2013

Odd Marakatt Sivertsen

Nils Aasland

 

Odd Sivertsen viser malerier og Nils Aasland skulpturer.
Begge kunstnere har i en årrække udstillet i både hjemlandet Norge samt i Skandinavien.
Temaerne i Odd Sivertsens maleri har rod i hans baggrund som same, med hans egne ord: ” Sentralt i mitt kunstnerskap står menneskets ekstensielle situasjon, søken inn i livsgåtene,skape mening, overlevelse. ”
Nils Aasland er med sin skulpturelle virksomhed i sit udtryk moderne. Det er de bearbejdede flader og de rene linjer, som i et tydeligt og enkelt formsprog genkalder kunstnerens skaben. – eller med Nils Aaslands egne ord: ” Jeg er nok en slags konstruktivist, med ønske om å gjøre en uttrykksfull og vakker form.
Arbeidene jeg viser i Thisted Kunstforening består av materialene tre, stein og bronse.”

     

 

 

   
 

 

 
 

 

Odd Marakatt Sivertsen:

Billedkunstner og forfatter. Lektor.

Født i Kåfjord i Nord Norge i 1947. Bor nær Oslo, i Nannestad ,Norge. Tlf 40238514. Mail: odd.sivertsen@gmail.com
Min hjemmeside er: oddsivertsen.no
UTDANNING:
Universitetet i Trondheim og Oslo. Menighetsfakultetet i Oslo.
Granum tegne og Maleskole, Oslo.
Kunstakademiet i Århus, Danmark.
BESKRIVELSE av verkene.
Temaene er …. Livet – Døden – Livskampen – Det andre Landet.Sentralt i mitt kunstnerskap står menneskets ekstensielle situasjon, søken inn i livsgåtene,skape mening, overlevelse. Vise menneskets kår i en ytterkant av verden; det arktiske området som bilde på noe alment. Der religion, natur, skiftningene, den bråe død, livkamp og solidaritet menneskene mellom blir så tydelig..Der nåden og straffen går hånd i hånd under pietismens himmel , men også gleden over livet, livskraften ,frelsen og velsignelsen over de mange barn.

Et forsøk på å se menneskene i denne harde natur når kreftene spiller opp. Fra mørk vinter til lyse, vakre sommerdager der solen aldri går ned. Der trøsten og søken etter gleden og meningen var så sterk og nødvendig.

I den læstadianisme jeg opplevde ved de kalde kyster i nord og det landskap og liv jeg så– fornemmet jeg menneskets ståsted på jorden i mellomrommene. Med livet fylt av søken etter Gud og hverandre.

 

Nils Aaland:

www.nils-aasland.no post@nils-aasland.no
Kort introduksjon
Mine arbeider springer ofte ut fra en idè om form. Spørsmål oppstår, hva skjer med materialet dersom jeg gjør et inngrep. Idèen må undersøkes om den er “bærekraftig”. Det blir skissering og modeller.
Jeg er nok en slags konstruktivist, med ønske om å gjøre en uttrykksfull og vakker form.
Arbeidene jeg viser i Thisted i Kunstforeningen Det Ny Kastet består av materialene tre, stein og bronse, og har kommet til verden i de senere årene. Jeg har hatt oppgaver innen utsmykning av nye bygg, særlig relieffer i teglstein har vært en interessant praksis.
Som et apropos kan jeg fortelle at jeg for tiden arbeider med en skulpturoppgave til et omsorgssenter i Sarpsborg by. Det skal bli teglsteinsrelieffer på to fasader, inne skal det være et skulpturarbeid i bjerketre, og ved inngangspartiet en større skulptur i granitt.
I Danmark har jeg gode erfaringer med bla:
Stipendopphold på Hollufgaard Gæsteatelier Fyn.
Deltager på symposium ved Engelsholm Højskole i forbindelse med
Kulturby København 1997.
Kerteminde Art Festival har jeg også vært deltager på.