Henrik Have

20. okt. – 18. nov. 2012

Kun en dag et øjeblik ad gangen

Maleri, grafik, m.m.

   

Lørdag d. 20. oktober åbnede Kunstforeningen Det Ny Kastet en stor solo-udstilling med billedkunstneren Henrik Have under titlen Kun en dag et øjeblik ad gangen – [landskablig racehygiejne].

 

I forbindelse med udstillingen afholdtes en oplæsningsaften 1. nov. i samarbejde med TFO, Thisted Frie Oplysningsforbund.

 

 

 

Titlen Kun en dag et øjeblik ad gangen er hentet fra sangen med samme titel, skrevet af Lina Sandell. For en generations tid siden blev dette nummer spillet hver søndag i Giro-413. Her hørte Henrik Have nummeret fremført af digteren fra Thy Hans Bakgaard. Bakgaards stemme og skæbne har været der hele tiden, men har i arbejdet med denne udstilling været et centralt punkt for Haves tænkning af udstillingen, som dedikeres til Hans Bakgaard.

Udstillingen hos Kunstforeningen Det Ny Kastet er en stor soloudstilling, primært med nye værker på papir og lærred fra de seneste år og en række værker skabt specielt til udstillingen i Thisted. I Haves metode indgår undersøgelsen og det stedsspecifikke ofte i værkernes fundering, hvilket betyder at der i udstillingen indgår forskellige lokaliteter, punkter og personligheder fra Thy og omegn i Haves malerier.

Flere af de udstillede værker arbejder med landskabsmotivet eller landskabsmaleriet som genre.  Men Henrik Have er ikke genremaler, traditionen han arbejder i forlængelse af er avantgarden, og som undertitlen [landskablig racehygiejne] antyder trækkes landskabsmaleriets ofte naturalistiske eller idylliske ikonografi op med traume og paranoia.

Der afholdtes fernisering på udstillingen lørdag d. 20. oktober kl. 14:00.

Med venlig hilsen
Kunstforeningen Det Ny Kastet

For yderligere oplysninger og billedmateriale er man velkommen til at kontakte Mathias Kokholm, som har tilrettelagt udstillingen i samarbejde med Henrik Have, på tlf 22 95 54 25 eller email kokholmmathias@gmail.com.

Læs om Henrik Have her:

http://www.kunstonline.dk/diverse/biografier/henrik-have-4382/

http://www.tvmidtvest.dk/indhold/henrik-have-et-kunstnerportr%C3%A6t

 

Oplæsningsaften i Det Gamle Rådhus

I samarbejde med TFO gennemføres en oplæsningsaften i Det Gamle Rådhus.

I forbindelse med digteren og billedkunstneren Henrik Haves (f. 1946 – seneste udgivelse Forværelset (2011)) udstilling på Det Nye Kastet (20. oktober – 18. november) afholdes et oplæsningsarrangement med forfatterne Marianne Larsen (f. 1951 – seneste udgivelse Sig mig et underjordisk træ med vindens udtale (2011)) og Jeppe Brixvold (f. 1968 – har senest udgivet romanen Forbrydelse og fremgang (2007)), samt Have selv. Efter oplæsning vil der være mulighed for samtale mellem forfatterne og publikum, i og om udstillingen. Aftenen præsenteres af redaktør Mathias Kokholm.