IGEN – en udstilling med omdrejningspunkt i gentagelsen som metode

Udstillingen aflyst/udsat Inger Houbak, Søren Friis og Stine Skytte Enhver indlæring, udforskning og undersøgelse baserer sig på gentagelse. Vi gentager ord til vi lærer dem, vi gentager lege, bevægelser, lyde, smage og meget mere. Det er sådan vi lærer os selv og verden at kende. Vi arbejder i tre forskellige medier og mange forskellige materialer,
[ Læs mere … ]

Generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLING UDSATSituationen taget i betragtning, udsættes generalforsamlingen, indtil myndighederne og forholdene tillader det. Herefter indkaldes på ny. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2019. 4. Fastsættelse af kontingent for 2021. 5. Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter. 6. Valg af revisor. 7. Indkomne forslag. 8.
[ Læs mere … ]