Generalforsamling 2020


Onsdag den 1. juli 2020 kl. 19.00 på Det Gamle RådhusDagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2019.
4. Fastsættelse af kontingent for 2021.
5. Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Vedr. punkt 5. er følgende på valg: Bernt Petersen, Birger Hansen, Jens Lauritsen og Ann Britt Wolsing. Suppleanter på valg er Bodil Højberg og Peder Schjødt-Pedersen.
Vedr. punkt 7. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.
På generalforsamlingen vil der blandt de fremmødte medlemmer være en lille lodtrækning om gavekort og et par spændende gaver. Generalforsamlingerne er indvarslet i overensstemmelse med vedtægtens § 6.
Med venlig hilsen Bernt Petersen, formand

Generalforsamling i Kunstforeningen Det Ny Kastet 24. april 2019 kl 19.00

Det Gamle Rådhus, 7700 Thisted

Dagsorden efter vedtægterne

På generalforsamlingen var der blandt de fremmødte medlemmer en lille lodtrækning om gavekort og et par spændende gaver