Vagtkorpset

Kære medlemmer i Kunstforeningen Det Ny Kastet.

Lad os bare sige det uden omsvøb – uden vores frivillige vagtkorps, ingen kunstforening.
Der er jo allerede et trofast korps af vagter, men bestyrelsen ønsker
at udvide antallet af vagter, med henblik på at kunne aflaste de nuværende.
Vi bringer derfor denne opfordring, i overbevisning om at flere
melder sig.
Hvordan bliver jeg vagt? Du henvender dig f.eks. til Hanne Korsgaard på: hak0806@hotmail.com eller på mobil 24 64 16 27
– eller til en anden i bestyrelsen.

Er der meget jeg skal lære? Nej, nej. Nye vagter vil blive introduceret, enten sammen med en nuværende vagt, eller/og ved en hyggelig sammenkomst med fælles introduktion.
Hvor ofte skal jeg sidde vagt? Det kan svinge, alt efter antallet og længde af udstillinger, men det er vores mål at man højest benyttes til hver anden udstilling. Men det afhænger naturligvis af, hvor mange nye vagter der bakker op om vores appel.
Hvad så, når jeg sidder dér? Når du ellers har åbnet div. døre, og tændt for lyset, så nyd bare resten af tiden. Byd de besøgende velkommen, fordyb dig i udstillingen, nyd udsigten over torvet og gågadens mylder, læse, strikke, eller tag din bærbare med, og gå på nettet på husets bredbånd.
Kunstforeningen vil kvittere for den frivillige indsats, ved at invitere vagter til en hyggelig årlig sammenkomst. Her vil en to-tre stykker fra bestyrelsen dække op i den gamle byrådssal, og kræse for vagterne i et par timer, med et passende traktement. En sådan aften vil bestyrelsen naturligvis lytte til vagternes høstede erfaringer, lige som man også vil benytte den til at orientere om kommende udstillinger, og anden nyttigt information.
Venlig hilsen bestyrelsen.

VAGTLISTEN

Man melder sig til en vagt via maillisten, således at man kun åbner den senest ankomne mail, trykker videresend til alle (eller det der svarer hertil)  inden man skriver sit navn på listen, hvorefter man sender rundt til alle.
Du kan endnu ikke skrive dig på via hjemmesiden.

Særlig instruktion: Da der ofte er bryllupper på lørdage, dog fortrinsvis først fra kl. 13:15, kommer giftefogeden sædvanligvis inden vagten er slut. I de tilfælde skal vagten blot sætte pengekassen og vagtmappen ud på sit sædvanlige sted, slukke lyset (på 1 på kontakten i køkkenet) og meddele giftefogeden at du nu overlader bygningen. Husk dog  også at tage skiltet ind.

Venlig hilsen Hanne.