Tina Sejbjerg

27. nov. – 19. dec.

Foto

Udstillingen vises (på 2. sal) samtidig med MulThy Mini 2010

 
Tina Sejbjerg
Om sit arbejde og sig selv skriver Tina Sejbjerg:

”Forsøg på at ryste et træ”

Det er ikke naturen i sig selv der ligger til grund for mine fotografier, men min fascination af gennem fotografiet at undersøge menneskets ide om, hvad naturen og landskabet indbefatter. Jeg ønsker at undersøge menneskets trang til at dominere naturen og behov for at hengive sig til den, menneskets passionerede kærlighedsforhold til naturen.

Vi har for længst forladt vildnisset, bevæget os gennem historisk og kulturelt definerede landskaber, hvis bagvedliggende koncepter vi bringer med os frem i tiden. Vi modificerer naturen, kæmper om magten med den i et forsøg på at fastholde dens storhed og skønhed – i vores eget billede, helst som en uforanderlig og absolut størrelse, så vi kan udleve vores behov i den på tryg vis. Men naturen i sig selv står aldrig stille. Den kan ikke kontrolleres og fastholdes, lige meget hvor hårdt vi prøver. Naturen er skræmmende og tiltrækkende på samme tid.

Som en videreførelse af ovenstående forestiller jeg mig i serien ”Forsøg på at ryste et træ”, som jeg viser her, naturen som et teater, hvor vi iscenesætter os selv i naturens kulisser. I dette scenario opstår der et forrum, et mellemrum og et bagvedliggende rum. Forrummet, som tilhører beskueren deles fra det bagvedliggende rum, som tilhører naturen af et sceneforhæng, et tæt skov af blade og grene der åbner eller lukker mod det foran- eller bagvedliggende landskab. Sceneforhænget danner mellemrummet. Der foregår en konstant bevægelse mellem rummene – en bevægelse, som er fysisk og fornemmelsesmæssig på samme tid. Hvert foto kan ses som ét alenestående rum eller som en sammenhæng mellem rummene, der gengiver denne bevægelse.

Det står beskueren frit stillet at rejse mellem disse rum.

Jeg er uddannet på kunstakademiet Gerrit Rietveld Acedemie i Amsterdam og efteruddannet på henholdsvis Piet Zwart Institute i Rotterdam og Leiden Universitets Faculty of Creative and Performing Art.

Jeg har gennem en årrække været bosat i Amsterdam, men arbejder reelt der hvor jeg kommer frem på ophold og rejser.