Thisted-Biennalen 2011

26. feb. – 27. marts

Hvert andet år inviterer vi unge studerende fra et af landets kunstakademier til at etablere en udstilling hos os. På denne måde kan vi vise hvad der rører sig helt aktuelt i ny dansk kunst. Disse udstillinger er typisk eksperimenterende af en eller anden form, og dermed også sagt, at det kræver noget andet af de besøgende, end på mange andre af vore udstillinger.

 

Anders Bülow, deltager i Biennalen og afgangselev på Det Kgl. Danske Kunstakademi, Kbh. og tovholder på udstillingen, udtaler om kunsten: Vil man forsøge at danne sig et overblik over samtidskunsten i dagens Danmark, opdager man, at den består af en mangfoldighed af stilarter og udtryksformer. Den enkelte kunstner begrænser sig sjældent til at udtrykke sig gennem ét enkelt medie, men udfører ofte sine værker ved at inddrage flere forskellige medier i samspil med hinanden.

De traditionelle billedkunstneriske udtryksformer som tegning, grafik, maleri og skulptur er i dag udvidet med andre former som fotos, videoer, installationer og diverse blandformer. De enkelte former, som tidligere har været klart definerede, er under stadig forandring og bliver gjort til genstand for nye eksperimenter.

Udstillingen forsøger at skabe et snit gennem den aktuelle danske kunstscene og viser eksempler på kunstformer, der dels overlapper og dels ligger i forlængelse af hinanden.

Deltagende kunstnere:
Mathilde Jensen, Anders Bülow, Lisbeth Bank, Sonja Rendtdorff; Lea Porsager
Astrid Myntekær, Rolf Novotny, Marie Bankcs, Magnus Petterson
Birgitte Støvring, Helene Pedersen, Johanne Sigvardsen

Rolf Novotny