Sommerudstilling: Kunst med Kant

Skulpturer og billeder af Jens Galschiøt.

Min indre svinehund

Udstillingsperiode fra den 30. juni – 26. august 2023.

Fernisering og vandring fredag den 30. juni kl. 15 – 18.

Thisted Bibliotek kl. 15:

Velkomsttale ved Ingrid Drengsgaard, formand for Kunstforeningen Det Ny Kastet. Jens Galschiøt deltager og fortæller om værkerne, hvorefter der vil være fælles vandring rundt til de udstillede værker i centrum af Thisted.

Det Gamle Rådhus kl. 16 – 18:

Fernisering af udstillingen. Åbningstale ved Finn Jorsal, formand for Det Nordatlantiske Fyr, Hanstholm.

Det Ny Kastet er vært ved en forfriskning. Der er gratis adgang og alle er hjertelig velkomne.

Jens Galschiøt

Med værker i mere end 20 lande – bl.a. Rom, Berlin, Hong Kong, Mexico og Brasilien – er den danske kunstner Jens Galschiøt en af landets mest internationalt orienterede kunstnere, og har har udstillet og lavet spektakulære happenings over hele verden.

Galschiøt sætter gennem sine berømte skulpturer bl.a. fokus på social ulighed, klimaangst, mental sundhed, tro og ideologi, og hans værker inviterer publikum til at reflektere over og drøfte nogle af de største af samtidens problematikker og tage medansvar for dem.

Kunstforeningen Det Ny Kastet kan nu, i samarbejde med KulturRummet i Thy, Alive Festival og Det Nordatlantiske Fyr, præsentere en række af Jens Glaschiøts vigtigste værker, som udstilles på forskellige lokationer i Thisted og Hanstholm.

Unbearable – Den spiddede Isbjørn

Klimasituationen, social ulighed og den stigende politiske uro i vores nærområde er ved at ændre vores samfund fundamentalt. Det Ny Kastet ønsker at skabe rammerne for, at publikum inviteres til at drøfte og undersøge nogle af de største problemer i samtiden.

I sommeren ’23 gik Det Ny Kastet, Alive Festival og Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm og Kulturrummet, der har meget forskellige publikummer, sammen om at skabe en fælles ramme omkring Jens Galschiøts vigtigste værker. Gennem formidlingsaktiviteter, happenings, talks og DIY-aktiviteter, vil vi give bolden op til en kunstnerisk sommer med noget på hjerte i Thy.

Fire udstillingsarenaer med meget forskellig rammesætning danner grundstenen i udstillingsprogrammet. Hvert udstillingssted vil udforske og åbne et tema og arbejde med forskellige teknikker.

Skamstøtten

1 – Det Ny Kastet vil i rammerne af det klassiske udstillingssted i Det Gamle Rådhus i Thisteds centrum sætte fokus på social ulighed i samfundet. 2 – Alive Festival arbejder med klimaangst og mental sundhed. 3 – Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm arbejder med global ulighed. 4 – Kulturrummet arbejder med tro og ideologi.

Stop Hjemløshed

Temaerne udfoldes gennem sideaktiviteter på og omkring udstillingsstederne, hvor samskabende og debatskabende arrangementer vægtes højt.

Ud over de nævnte samarbejdspartnere er det forventelig, at andre aktører vil byde ind med aktiviteter hen over sommeren, idet udstillingen i høj grad vil lægge op til debatter, som har interesse for disse grupper.

Prostitutionsværket 550 + 1

Udstillingen er arrangeret af Kunstforeningen Det Ny Kastet i samarbejde med Alive Festival, Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm og KulturRummet.

En stor tak til Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond, Region Nordjylland og Thisted Kommune for at støtte udstillligen. Derudover en stor tak til Jens Galschiøt, der har vist meget stor velvilje til at få projektet gennemført.

Skriftsøjlerne

Tak til de, der gør dette projekt muligt.

Vi er meget taknemmelige over økonomisk støtte fra Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond, Region Nordjylland og Thisted kommune – uden denne støtte havde det ikke været muligt, at få udstillingen til Thy.
Også en stor, stor tak til Jens Galschiødt, som har vist en meget stor imødekommenhed – uden den var det ikke lykkedes.