Generalforsamling 5. april, 2005

Formandens og kassererens beretning blev godtaget
Det blev vedtaget at hæve kontingentet for par fra 200kr. til 250 kr.