Kunstforeningen Det Ny Kastets kunstsamling


Kunstforeningen Det Ny Kastet køber fortløbende kunstværker hos mange af de kunstnere, der har udstillet i foreningens regi.
Samlingen rummer nu i 2014 godt 80 værker bestående af malerier, tegninger, grafiske arbejder, keramik og mindre skulpturer.

Det er muligt at købe værker fra samlingen.

For at medvirke til, at god kunst kan blive en naturlig del af hverdagen, tilbyder vi kommunens institutioner, foreninger og virksomheder at låne samlingen,
eller dele deraf, til ophængning i fællesarealer. Udstillingsperioden er 3 - 6 måneder, og udstillingen bringes, ophænges og afhentes.

Kontaktperson vedr. udlån af samlingen:
Flemming Krog Rasmussen, tlf.:
23 64 46 32 eller på e-mail: flemmingkrog@mail.dk

Kunstforeningen Det Ny Kastets billedsamling har, siden den blev annonceret til udlån, været ophængt følgende steder:

66 UU-vejledningen 2017
65 Ungdomsskolen 2017
64 Dokken 2016
63 Thy Uddannelsescenter 2016
62 Thisted Kommune Kulturel forvaltning 2016
61 Thisted kommune. Rådhuset 2016
60 Thisted Musikteater -ny ophængning juli 2015
59 VUC 2015
58 Thisted Musikteater 2015
57 Thisted Gymnasium og HF-kursus juli 2014
56 Jobcenter, Thisted 2014
55 VUC ThyMors 2014
54 Thisted Musikteater mar. -, 2014
53 EUC- Nordvest, Thisted 2013
52 EUC-Nordvest Nyk. afd. 2013
51 SoSu-uddannelsen, Thisted 2013
50 Beskæftigelsesafd./jobcenter, Thisted 2013
49 Odri Seafoods, Thisted 2013
48 Sygehuset, Beskæftigelsesafd. Thisted       feb. 2012
47 Sosu-uddannelsen VUC, Thisted                feb. 2012
46 Nykøbing EUC, kursusafdelingen              feb. - juni 2112
45 Værk udlånt til VUC, Munkevej, Thisted                    2011
44 Beskæftigelsesafd. Borgerskolen               juli - sep. 2011
43 Hurup. Teknisk forvaltning                          juli  -sep. 2011
42 De to sidstnævnte udstillinger byttes          jan. - juni   2011
41 Hurup, Teknisk Forvaltning                         nov. - jan.  2010
40 Kulturforvaltningen                                     sep. - jan. 2010
39 Thisted Bibliotek                                       juni - juli   2009
38 VUC,  har lånt et maleri af AnnaTorpe          2008 - 2010
37 Thisted Sygehus, administrationen             sep. - jan. 2008
36 Thisted bibliotek                                       juni - juli   2008
35 VUC Thisted                                            jan. - marts  2007 
34 Sjørringvold                                               jan. - maj  2007
33 Efterskolen i Sjørring.                               august - december  2006
32 ”Drivhuset” i Thisted  april - juni 2006
31 "Døgnhuset" i Thisted                               november 2005 - april  2006
30 "Danske Bank" i Thisted                           oktober 2005 - januar  2006
29 "Andelskassen" i Thisted.                        juni - november  2005
28 "De frivilliges hus"                                   april - juni  2005
27 "Østre skole" .                                        august - november  2005
26 "Team Nord"                                           februar - august  2005
25 Sygehusets "Patienthotel"                      februar - august  2005
24 Thisted Sygehus                                     okt. 2004 - jan.  2005
23 ”Team Nord”, psyk. afd.                           okt. 2004 - jan.  2005
22 Sjørring Vold Efterskole                           juni - oktober  2004
21 Advokatfirmaet Funch og Nielsen              april - uni  2004
20 Sennels Skole                                        april - juni  2004
19 ”Told og Skat”, Thisted                            jan.- marts. 2004
18 Sjørring Kunstforening, Sjørring                okt.- nov.  2003
17 Pædagogseminariet, Thisted                  aug.- sept.  2003
16 Psykiatrisk afd., Toldbodgade, Th. maj/juni  2003
15 ”Plantagehuset”, Thisted                         april  2003 
14 Sjørringvold Efterskole, Sjørring                feb.- marts  2003
13 ”Kidoform”, Thisted                                  dec.- jan.  2003
12 Thisted Bibliotek,                         november  2002
11 Hundborg kunstforening, Hundborg    sept./okt. 2002
10 Sennels skole, Sennels                         august 2002
9 Rolighedsskolen, Thisted                         maj - juni 2002
8 Thorsted Friskole, Thisted                        april 2002
7 Bofællesskabet ”Grønningen”, Thisted        marts 2002
6 Tilsted skole, Thisted   dec.01 - feb. 2002
5 Nors skole, Nors                                     november 2001
4 Tingstrup Skole, Thisted    oktober 2001
3 Højskolen (Thy Masterclass), Sjørring        september 2001
2 Christianslyst Ældrecenter, Thisted           august 2001
1 Sjørring skole, Sjørring                            juni 2001